środa, 21 września 2016

MOC I AUTORYTET IMIENIA JEZUS CHRYSTUS I JEGO PRZELANEJ KRWI

MOC I AUTORYTET IMIENIA JEZUS CHRYSTUS

W Słowie Bożym czytamy, że na imię JEZUS zegnie się wszelkie kolano: -aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (Filip.2:10)
Uzdrowienie mamy w imieniu JEZUS CHRYSTUS: - I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.” (Dzieje Ap.3:6-8)
I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus; wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał.” (Dzieje Ap.9:34)
Na imię JEZUS CHRYSTUS ustępują choroby i pierzchają demony. Uwolnienie jest w mocy i autorytecie imienia JEZUS CHRYSTUS:Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.” (Dzieje Ap.16:18). Przebaczenie grzechów jest przez imię JEZUS CHRYSTUS: każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.” (Dzieje Ap.10:43)
I w końcu zbawienie jest tylko i wyłącznie, jedynie w imieniu JEZUS CHRYSTUS: - I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS.

MOC I AUTORYTET PRZENAJŚWIĘTSZEJ DROGOCENNEJ KRWI PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Krew Pana Jezusa Chrystusa chroni, zachowuje i strzeże, tak ja mamy to opisane w 2 księdze Mojżeszowej 23 rozdziale o Baranku Paschalnym, który symbolizuje i był aktem proroczym w tamtym czasie zapowiadającym Bożego Baranka Pana Jezusa Chrystusa, który przelał ponad dwa tysiące lat temu Swoją Krew dla naszego zbawienia i czytamy tam takie słowa:
A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios.” (2 Mojż.12:13.22-23)
Tutaj mamy opis plagi śmierci pierworodnych Egiptu i tam, gdzie była krew na ścianie przed wejściem do budynku plaga ta omijała to miejsce. To jest także obraz Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przelał za nas jako nasza ochrona przed złem, ale Krew naszego Zbawiciela nie tylko nas chroni przed złem, ale także daje nam zwycięstwo nad złem, nad różnymi mocami ciemności, szatanem, demonami, grzechem i chorobami. W księdze Objawienia Jana 12:10 mamy taki zapis:
A oni zwyciężyli go przez krew Baranka…”
Ci „oni” to chrześcijanie, uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, osoby, które narodziły się na nowo z Bożego Ducha i to się tyczy każdego Bożego dziecka dzisiaj. Czytamy dalej w tym fragmencie „zwyciężyli „go” kto to jest? To jest szatan, Boży i nasz przeciwnik i wróg nad którym daje nam zwycięstwo Krew Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy odkupieni za cenę Krwi:
„…nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. „ (1 Piotr 1:18-19)
Krew Pana Jezusa Chrystusa przynosi wolność od grzechu:
który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego,…” (Obj.1:5-6)
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „ (1 Jana 1:7)
Za cenę Krwi zostaliśmy odkupieni na własność Bogu jako Ojcu naszemu, który nas zrodził przez Swego Ducha Świętego mocą przelanej przenajświętszej, najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy przystęp bezpośrednio do Bożej obecności:
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni.” (Hebr.10:19)
Świątynia to miejsce Bożej obecności i Jego chwały, a więc przez krew Pana Jezusa Chrystusa możemy przychodzić bezpośrednio do Boga, jako naszego Ojca. Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas od wszelkiego grzechu. W Psalmie 103:10-11 jest napisane:
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych.”
Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, lecz patrzy przez pryzmat krwi Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian 5:9 mamy zapisane takie słowa:
Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.”
Święta krew Pana Jezusa Chrystusa uniewinnia nas i czyni nas w oczach Bożych sprawiedliwymi.
Słowo Boże mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa dokonane za nas na krzyżu. -(Rzym.3:24-25).
Mowy o Świętej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym Nowego Testamentu jest dużo  więcej miejsc, które warto sobie przestudiować, bowiem Krew Pana Jezusa Chrystusa to jest cena naszego zbawienia i to w Krwi Pana Jezusa Chrystusa mamy wszystko, zbawienie, uzdrowienie, oczyszczenie, uwolnienie od wszelkie zła i przekleństwa, to Krew Pana Jezusa Chrystusa wnosi wszelkie Boże błogosławieństwo i jest lekarstwem na każdą chorobę ducha, duszy i ciała nie mając skutków ubocznych to Krew Chrystusa daje nam prawo bycia w Królestwie Bożym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz