poniedziałek, 13 kwietnia 2015

ZWIEDZENIE

Żyjemy w czasach których Pan Jezus Chrystus mówił „Czasy ostateczne”. Przestrzegał więc przed zwiedzeniem, które w tych dniach nastąpi i możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 24:4. Marka 13:5. Łukasza 21:8 Trzeba uważać, żeby nie nazwać Bożego działania diabelskim i odwrotnie, diabelskie działanie działaniem Boga. Pan Bóg mówi w księdze proroka Izajasza 5:20 : -Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,…” . W Ewangelii Marka 3:30 powiada Pan Jezus Chrystus: …Bo mówili: Ma ducha nieczystego.”  W Ewangelii Marka 3:20-30 jest opisana historia gdy faryzeusze nazwali działanie Bożego Ducha Świętego diabelskim i tutaj zgrzeszyli grzechem nieprzebaczalnym, którym jest nazwanym śmiertelnym. Trzeba być bardzo ostrożnym w opiniowaniu i szybkim osądzaniu by nie popaść w ten okropny grzech. Zwiedzenie to jest kłamstwo, które przybiera postać prawdy. W drugim liście do Koryntian 11:13 czytamy nawet, że: „…wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.” Zło przybiera postać dobra, aby tylko pociągnąć za sobą ludzi na wieczne potępienie do piekła. Możemy zobaczyć jak diabeł starał się podrabiać cuda Boże na przykładzie plag egipskich i tak na przykład Mojżesz i Aaron uczynili mocą Bożą z laski węża: – Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża.” (2 Mojż.7:10). Lecz to samo uczynili ludzie faraona tylko, że mocą czarów: – Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi.” ( 2Mojż.7:11). Stojąc z boku można nie rozeznać co jest od Boga, a co od wroga. Woda Nilu zamieniona w krew, którą uczynili mocą Bożego Ducha:-”Dlatego tak mówi Pan: Po tym poznasz, żem Ja Pan: Oto Ja uderzę laską, którą mam w ręku, wody Nilu, a zamienią się w krew, i wyginą ryby w Nilu, i Nil zacznie cuchnąć, Egipcjanie zaś nie będą mogli pić wody z Nilu. Potem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak że krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych.Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew, i wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej.( 2 Mojż.7:17-21). Jednakże słudzy faraona uczynili to samo tylko, że inną mocą, już nie Bożą a diabelską: -Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy…(2Mojż.7:22).  W Nowym Testamencie mamy podobną sytuację podróby tego co Boże, ale jednak nie było to działanie Boga. W Dziejach Apostolskich mamy opis pewnej niewiasty, która chodziła za apostołami w tym również za apostołem Pawłem i wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia.„ (Dz.Ap.16:17). Można by powiedzieć to Boże proroctwo, to sam Bóg przemówił przez nią, to na pewno Bóg za tym słowem stoi. Ale co mamy napisane w księdze Dziejów  Apostolskich 16:18: – to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.” Jednak za tym słowem nie stał Bóg, ale szatan, demon duch wieszczy: -A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. (Dz.Ap.16:16), który był rodem z piekła. Lecz czy słowa te nie były prawdą? Czy nie były one prawdziwe? Apostoł Paweł nie był sługą Boga najwyższego? Czy nie zwiastował drogi zbawienia? Otóż jak najbardziej zwiastował drogę zbawienia, którą  jest nasz Pan Jezus Chrystus i był apostoł Paweł sługą Najwyższego lecz jednak nie były one wypowiedziane z Bożego Ducha. Widzimy tutaj jak łatwo patrząc z pozoru można zostać zwiedzionym. Jednakże nie mając wejrzenia w te tematy od Boga można się samemu łatwo zagubić. Tylko Duch Boży może dać rozeznanie trzeba po prostu mieć z Nim społeczność jako Bogiem. Trwać w społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. Trzeba mieć głębokie relacje, zażyłe relacje miłości z Bogiem, a wtedy Jego Święty Boży Duch nie tylko będzie nas strzegł od złej drogi, ale będzie nas prowadził drogą dobrą, świętą drogą zbawienia Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię drogi czytelniku miej komorę modlitwy (społeczność sam na sam z Bogiem) i czytaj Jego Słowo (Pismo Święte)  a wszystko inne odrzucaj.
Zapraszam również do wysłuchania w tym temacie zwiastowanego Słowa Bożego:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz