czwartek, 23 stycznia 2014

ZAZDROŚĆ

KONSEKWENCJE ZAZDROŚCI


Zazdrość człowieka jest przeciwieństwem miłości. Apostoł Paweł napisał: Miłośćnie zazdrości, …”  (1 Korynt.13:4). Miłość cieszy się z sukcesu, które odnosi drugi człowiek z powodzenia drugiego człowieka, bliźniego swego i mało tego, że się cieszy i nie krzywdzi bliźniego, to miłość czyni by drugi człowiek był szczęśliwy i miał się dobrze. Miłość pozbawiona jest egoizmu i dostrzega potrzeby bliźniego i patrzy dalej niż czubek swojego nosa. Miłość wychodzi na przeciw potrzebom drugiego człowieka. Człowiek posiadający miłość nie może zazdrościć a wręcz odwrotnie, dąży do tego by druga osoba miała się dobrze i była szczęśliwa i cieszy się z powodzenia drugiej osoby. Tak więc zazdrość jest tego wszystkiego przeciwieństwem. Zazdrość sama w sobie jest zła i prowadzi do przykrych konsekwencji. Wynikiem zazdrości są złe myśli i złe czyny. Zazdrość prowadzi do złych czynów i złego postępowania. Spójrzmy na powodzenie Izaaka i zazdrość filistyńczyków: „Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił.Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż, i coraz bardziej się bogacił, tak że stał się bardzo zamożny.Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę; i zazdrościli mu Filistyni.Toteż wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią.” ( 1 Mojż.26:12-15). Widzimy na powyższym przykładzie do czego prowadzi zazdrość, kiedy widzieli powodzenie w życiu Izaaka, które pochodziło od Boga i doprowadziło to ich do złych czynów. Podobnie ma się rzecz z Dawidem, kiedy ten odniósł zwycięstwo na Goliatem i sława jaka do niego przystała w oczach ludu. Saul zazdrościł powodzenia Dawidowi jak dał mu Bóg:  „Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością.” (1 Sam.18:9) i wiemy, że zazdrość doprowadziła Saula do tego, że chciał odebrać Dawidowi życie. Bracia Józefa również mu zazdrościli, kiedy opowiedział im pewien sen proroczy i możemy o tym poczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej 37 rozdziale. Natomiast w wersecie 37 tak czytamy: „Wtedy zazdrościli mu bracia,” W Efekcie wrzucili go do studni i później został sprzedany do Egiptu. Możemy o tym zdarzeniu poczytać o tym w 1-wszej księdze Mojżeszowej 37:12-36. Zobaczmy na kolejny przykład do czego prowadzi zazdrość gdy Apostoł Paweł przemawiał i ludzie zaczęli słuchać słów Ap. Pawła z uwagę i niektórzy nawet zostali przekonani o prawdziwości słów i nawet wśród nich były osoby określane „znamienite” czy o nieposzlakowanej opinii i coś znaczący w swoim otoczeniu co powodowało zazdrość pośród uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Czytamy o tym, do czego ich ta zazdrość doprowadziła:„Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem; „ (Dzieje Ap.17:5). Zazdrość prowadzi do gniewu i nienawiści: zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania; (Przyp.Sal.6:34). Zazdrość to rest również zawiść. Zazdrość prowadzi do śmierci, do oddzielenia od Boga. Zazdrość to nasienie diabelskie, które chce w naszych sercach zasiać szatan tak jak kąkol pośród pszenicy by nie doszło do wydania dobrego owocu a w konsekwencji jest spalenie takiego chwastu. Czas więc sprawdzić swoje serce przed Panem Bogiem, czy jest nie rośnie ten chwast zazdrości w moim sercu? A jeżeli tak, to czas go wykorzenić. Serdecznie zapraszam do wysłuchania zwiastowanego Słowa Bożego w temacie: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz