piątek, 25 marca 2016

WSPÓŁPRACA Z BOGIEM

W liście apostoła Pawła do Rzymian mamy napisane takie słowa:
” A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (Rzym.8:28)
Bóg chce współpracy z nami, a raczej chce, abyśmy współpracowali z Nim.
Pan Jezus Chrystus, kiedy uzdrawiał sparaliżowanego rzekł do niego:
„Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!” (Ew.Mat.9:6b)
I co uczynił ów człowiek? Odpowiedź znajdujemy werset dalej:
„Wstał tedy i odszedł do domu swego.” (Ew.Mat.9:7)
Inna sytuacja w której Pan Jezus Chrystus oczekiwał współpracy była historia człowieka z uschłą prawa ręką do którego powiedział:
” Wyciągnij swoją rękę,…” (Ew.Mat.12:13a)
I co ten chory człowiek uczynił? Odpowiedź mamy tutaj:
” …a on wyciągnął …”
I co się związku z tym stało?
Otóż: „…stała się znów zdrowa jak druga.” (Ew.Mat.12:13b)
Takich sytuacji historii opisanych w Biblii jest więcej. W księdze Dziejów Apostolskich 3:1-8 mamy opis uzdrowienia chromego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który nigdy nie chodził i Piotr zwrócił się do chorego:
„… chodź! ” - (Dzieje Ap. 3:6)
I ujął Piotr chromego za rękę, a ten chromy się jej uchwycił:
” I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go;…” (Dzieje Ap.3:7a)
Oto co się później stało:
„…natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki,i zerwawszy się, stanął i chodził,…” (Dzieje Ap.3:7-8)
Wszyscy ci ludzie współpracowali z Bogiem. Ten sparaliżowany współpracował z Panem Jezusem Chrystusem i kiedy uczynił to, co mu kazał Pan Jezus oglądał swój cud. Kiedy apostoł Piotr z natchnienia Bożego powiedział:
” W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! „ (Dzieje Ap.3:6)
I ten posłuchał zaczął chodzić zdrów:
„…natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki,i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. „ (Dzieje Ap.3:7-8)
Podobną sytuację mamy także w Starym Testamencie, kiedy Bóg przemówił do Mojżesza i Aarona:
„Gdy faraon powie wam: Wykażcie się jakim cudem, powiesz do Aarona: Weź laskę swoją i rzuć ją przed faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża.” (2 Mojż.7:8-10)
Bóg rzekł do Mojżesza: „Weź laskę swoją i rzuć ją przed faraonem, a zamieni się w węża.”
Mojżesz posłusznie uczynił tak jak Bóg mu rozkazał i ta laska zamieniła się w węża.
Inny przykład, kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi podnieść laskę i wyciągnąć rękę w kierunku morza i wtedy rozstąpiły się wody morza czerwonego:
„Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze, i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie.” (2 Mojż.14:15)
Czytamy dalej: „Wody się rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie.” (2 Mojż.14:21-22)
Takich historii w Biblii mamy więcej. Ci ludzi powyżej opisani doświadczyli nadnaturalnego działania mocy Bożej dlatego, że współpracowali z Bogiem.
Doświadczanie mocy zmartwychwstałego Chrystusa jest uzależnione od współpracy z Bogiem, stosowania się do Jego wskazówek. Ci powyżej opisani ludzie doświadczali mocy Bożej ponieważ stosowali się do tego co im Bóg mówił. Bóg czyni to, co należy do Niego, a mamy czynić to, co należy do nas. Czyń to, co należy do twoich kompetencji, a Bóg uczyni resztę, to co jest w Jego kompetencji, w Jego Boskiej mocy. Pan Bóg chce współpracować z nami i współdziałać z nami dla naszego dobra. Bóg pragnie mieć relację z nami i tworzyć wspólnotę z nami, z każdym z nas osobiście, indywidualnie. Nasz Ojciec niebiański Bóg pragnie, żebyśmy czynili wszystko z Nim, bo wtedy mamy powodzenie. Jeżeli chcemy oglądać Bożą chwałę i Jego moc w naszym życiu musimy z Bogiem współpracować i słuchać Go we wszystkim. Jeżeli chcemy doświadczać Bożych cudów musimy czynić kroki wiary w kierunku Boga.
Pewnego razu starsza kobieta stała w pewnej odległości od drzwi wejściowych do sklepu i robiła dziwne wrażenie osoby zdezorientowanej. Zauważył to pewien młody człowiek pytając się tej starszej pani „Czy wszystko w porządku?” A ta starsza kobieta odpowiedziała, że ma problem z wejściem do sklepu bo drzwi nie mają klamki i nie wie jak tam wejść, na to ten młody człowiek mówi „Niech pani zrobi krok w kierunki tych drzwi”. Tak też uczyniła owa niewiasta i drzwi się otworzyły i ta kobieta weszła do środka sklepu. Drzwi wejściowe do tego sklepu były na fotokomórkę.Trzeba było się odpowiednio zbliżyć do drzwi i wtedy się otwierały. Tak samo jest z nami w kwestii odnoszącej się do Boga. Kiedy my zdecydujemy się na współpracę z Bogiem, wtedy będziemy oglądać dzieła Boże w naszym życiu. Jeżeli chcemy doświadczać obecności Bożej musimy bezwzględnie okazywać posłuszeństwo Jego Słowu.
Stań wiarą na Bożym Słowie. Czyń to, co Bóg mówi do Ciebie, a będziesz oglądał Boga w działaniu w swoim życiu. Kiedy czynimy to, co do nas Bóg mówi otwieramy drzwi dla Jego Bożego Ducha do naszego życia. Czyniąc Jego Bożą wolę pozwalasz Bogu działać w twoim życiu.
Współpracujmy z Bogiem, a będziemy doświadczać Jego dzieła w naszym życiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz