wtorek, 15 marca 2016

1000-LETNIE KRÓLESTWO A ŻYCIE WIECZNE

Tysiącletnie królestwo to określony czas mający swój początek i koniec.
Tysiąc lat to nie wieczność, lecz pewien odcinek czasu.
Tysiąc to długi okres czasu, jednakże mający swój koniec.
Możemy poczytać o tym okresie czasu w Biblii – (Obj.Jana 20:1-6).
Będzie to czas dobrobytu i pokoju, gdzie wilk z jagnięciem pasł się razem – (Izaj.65:25).
Jednakże u kresu wieku czasów znowu szatan narobi bałaganu – (Obj.Jana 20:3.7).
Więcej o tym czasie można poczytać w księdze proroka Izajasza 65:17-25 oraz w księdze Objawienia świętego Jana zwana też księgą Apokalipsy rozdział 20 wersety od 1 do 6.
W Piśmie Świętym czytamy, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa mają życie wieczne:
Kto wierzy w Syna, ma żywot WIECZNY,…” (Ew.Jana 3:36).
Pan Jezus Chrystus dalej mówi:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot WIECZNY i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” (Ew.Jana 5:24)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot WIECZNY.” (Ew.Jana 6:47)
Z kolei Apostoł Jan w swoim pierwszym liście i rozdziale 5 w wersecie 13 pisze:
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot WIECZNY.”
„Wierzyć w imię” oznaczało uznać osobę, jej tożsamość za prawdę, jako prawdziwa. Imię określało tożsamość naturę i charakter osoby, to kim dana osoba jest i co robi.
Szerzej na ten temat jest w artykule pt.:CO TO ZNACZY WIERZYĆ W IMIĘ JEGO?
W powyższych tekstach Pisma Świętego mamy napisane, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa mają życie WIECZNE, a 1000 lat to nie jest wieczność, lecz pewien odcinek czasu, a wieczność nie ma końca. Wieczność to poprostu wieczność, coś co trwa wiecznie bez końca, a ci, którzy uznali Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i On jest ich Bogiem mają życie WIECZNE, a nie 1000 lat. Na podstawie Pisma Świętego można wnioskować, że ci, którzy dziś należą do Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela nie będą żyli w królestwie tysiącletnim, gdzie człowiek ma określony czas swego bytu, lecz wiecznie w królestwie Bożym. Może w takim razie nasuwać się pytanie:
KTO W TAKIM RAZIE BĘDZIE W KRÓLESTWIE TYSIĄCLETNIM?
Napisałem powyżej w oparciu o Pismo Święte takie słowa:„…ci, którzy dziś należą do Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela nie będą żyli w królestwie tysiącletnim, gdzie człowiek ma określony czas swego bytu, lecz wiecznie w królestwie Bożym.” Ale jest w Biblii opisana pewna grupa, która ludzi wierzących, która będzie miała swój udział w królestwie tysiącletnim, ale nie jako żyjący wśród tych ludzi, ale jako panujący wraz z Chrystusem:
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” (Obj.Jana 20:4)
P.S.
Dzielę się z tym z Wami drodzy czytelnicy na podstawie Pisma Świętego. Wiem, że ja mogę się mylić i pewne tematy błędnie  rozumieć, ale Pismo Święte jako Boże Słowo jest bezbłędnie i nieomylne i dlatego zachęcam drogi czytelniku, abyś wszystko sprawdzał, czy jest to zgodne z nauką Pisma Świętego, bo ono jest wykładnią i wyznacznikiem naszej wiary i naszego życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz