niedziela, 13 marca 2016

BOŻA SUWERENNOŚĆ

Bóg jest suwerenny. On jest niezależny i nikomu nie podlegający, jest jedyny posiadający pełną władzę  autorytet i z nikim się Swoją władzą nie dzieli. Bóg jest najwyższym autorytetem we wszechświecie w całym fizycznym, materialny jak i duchowym świecie. Z Bogiem się każdy, wszystko i wszyscy musi liczyć. Bóg nic nie musi, to my musimy narodzić się na nowo jeżeli chcemy znaleźć się w królestwie Bożym – (Ew. Jana 3:1-8).
Drogi czytelniku, nie wiem czy wiesz, że Bóg NIE musi nikogo uzdrowić, lecz On chce:
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.” (Izaj.53:4)
On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” (Ew.Mat.8:17)
Bóg nie tylko nie musi nikogo uzdrowić, ale także nie musi nikogo zbawiać, lecz On tego chce:
Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1Tym.2:4)
Bóg to nie jest złota rybka to spełniania naszych życzeń, lecz chce, żebyśmy przychodzili do Niego także kiedy czegoś potrzebujemy.Pan Jezus Chrystus powiedział:
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Ale także wtedy, kiedy wszystko mamy.
Bowiem wszystko mamy w Panu Jezusie Chrystusie, On jest zaspokojeniem wszelkich naszych potrzeb doczesnych, materialnych i duchowych. w liście apostoła Pawła do Filipian 4:19 mamy napisane:
A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.”
Bożą Wolą jest dobro człowieka. Bóg pragnie naszego dobra i to ma na celu nasz Bóg.
Nasze szczęście jest dla Boga najważniejsze. Bożą wolą jest zbawienie człowieka. Zaznaczam BOŻĄ WOLĄ a nie Bożą powinnością. Bóg nic nie jest nam winien. Bóg nie musi nas uzdrowić, ani zbawić. Pan Bóg nie musi. BÓG NIC NIE MUSI i to musimy zapamiętać. Jednakże czyni wobec nas dobro, bowiem nas kocha, a czyni to, ponieważ taki jest w Swojej naturze – MIŁOŚCIĄ:
„…Bóg jest miłością.’ (1 list Jana 4:8)
Pamiętajmy Bóg jest Suwerenny, On nic nie musi, lecz tylko chce, a chce dobra dla nas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz