niedziela, 24 kwietnia 2016

OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

Mamy rok 2016 w którym dużo się mówi o obchodach 1050-lecia Chrztu Polski i związku z tym także organizowane są światowe dni młodzieży, gdzie spodziewana jest także wizyta papieża Franciszka w Polsce. Te obchody związane z chrztem Polski księcia Mieszka I , które datuje się jako początek chrześcijaństwa w Polsce. Pozwolę się odnieść do tego historycznego wydarzenia i związku z tymi uroczystościami obchodami 1050-lecia Chrztu Polski ja osobiście pod tym się nie podpisuję, bowiem dawno temu był już ustanowiony chrzest przez samego Pana Jezusa Chrystusa już ponad 2000 lat temu. Możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 28:19:
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
A w Ewangelii Marka 16:16 Pan Jezus Chrystus mówi:
” Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,…”
Jak widzimy już dawno chrzest już został ustanowiony i to przez samego Boga – JEZUSA CHRYSTUSA.
I to jaki chrzest? Kto mógł ten chrzest przyjąć?
Pan Jezus Chrystus mówi: „Kto uwierzy…”
Tylko ten kto UWIERZY a Apostoł Piotr mówi:” Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić…” (Dz. Ap. 2:38)
Mało, że ten chrzest ustanowił sam Chrystus to jeszcze ustalił kto może zostać ochrzczony. Wyraźnie Pan Jezus Chrystus mówi: „Kto UWIERZY a Piotr powiada: UPAMIĘTAJCIE SIĘ
A więc ten chrzest nie był dla niemowląt, dzieci, lecz dla tych, którzy się UPAMIĘTALI przed Bogiem i UWIERZYLI Panu Jezusowi Chrystusowi.
Pan Jezus Chrystus powiedział też: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, UPAMIĘTAJCIE się i WIERZCIE ewangelii.” (Ew.Marka 1:15).
Niemowlę nie jest świadomie niczego, a Pan Bóg chce, abyśmy podejmowali świadomie decyzje. Tutaj nie rozchodzi się o wiek człowieka bo czasami dorosły człowiek może nie być świadomy swoich decyzji, ale tutaj nawet nie o to chodzi, lecz w pierwszej kolejności chodzi o UPAMIĘTANIE i później WIARĘ.
Następna sprawa to chrzest nie odbywał się przez polanie czy pokropienie głowy katechumena lecz przez zanurzenie bo słowo „chrzest” w oryginalnym języku greckim „baptizo” oznacza zanurzenie. W przekładzie Biblii Tysiąclecia fragment listu Apostoła Pawła do Rzymian 6:3-4 mamy tak oto oddany:
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest ZANURZAJĄCY w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest ZANURZAJĄCY nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”
Na początku istnienia kościoła ludzi, którzy świadomie podjęli decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem zanurzano w wodzie, które symbolizowało pogrzeb starego, grzesznego człowieka a wynurzenie oznaczało wzbudzenie nowego człowieka żyjącego już tylko dla JEZUSA CHRYSTUSA jako swego Pana i Zbawiciela.
W naszym polskim języku źle się tłumaczy słowo „Chrześcijanin” jako ochrzczony łącząc to z chrztem tymczasem słowo „Chrześcijanin” w oryginalnym języku Nowego Testamentu słowo to znaczy „Christianois” czyli Chrystusowy, należący do Chrystusa, podążający za Chrystusem, naśladujący Chrystusa, ale słowo Chrystus oznacza też namaszczony, a więc także można nazwać namaszczony Duchem Chrystusa. Szerzej na temat Chrztu Wodnego zwanym też Chrztem Wiary można poczytać >>TUTAJ<<. Zapraszam do zapoznania się z tematem 
Dlatego nie identyfikuję się z tymi uroczystościami ponieważ nie jest to postanowienie Boże. Chrzest jak już powyżej krótko napisałem został dawno ustanowiony przez samego Pana Jezusa Chrystusa i jego znaczenie mamy opisane w Biblii, gdzie też możesz je znaleźć w artykule pt.: CHRZEST WODNY
Tak więc pamiętajmy, że słowo „Chrzest” oznacza zanurzenie w wodzie, a słowo „Chrześcijanin” oznacza Chrystusowy. Odnosi się do  osoby samego Pana Jezusa Chrystusa, gdzie wyżej szerzej opisałem definicję tych określeń

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza