niedziela, 13 lutego 2011

UWAŻAJ BYŚ NIE UPADŁ! ! ! !

„A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” ( 1 list do Koryntian 10:12 BW )
„Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.” ( list do Galacjan 6:1 BT )


To jest bardzo ważne przesłanie skierowane do nas wierzących, odrodzonych w Chrystusie ludzi. Chcemy poprawiać innych, zwracać uwagę im na ich grzechy, czy bezbożne życie, ale zapominamy oczymś bardzo ważnym. W powyższych fragmentach Słowa Bożego czytamy: „A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” oraz abyś i ty nie uległ pokusie Często zapominamy w tym „sprowadzaniu” innych na właściwą drogę o tym, że jesteśmy także tylko ludźmi, którzy są  podatni na pokusy.Piszę to z przykrością, ale zauważyłem w niektórych zborach  tendencje „patrzenia na innych z góry” dlatego,że ktoś zgrzeszył i chociaż ta osoba pokutowała i upamiętała się od grzechu i zwróciła się w kierunku Boga, ale ludzie we wspólnocie, w zborze dalej pamiętają chociaż Bóg dawno tej osobie te grzechy zapomniał.Kolejna rzecz to jest takie błędne rozumienie ograniczające się do myślenia, iż upadek to jak ktoś zapije, albo zapali papierosa czy znowu sięgnie po narkotyki po jakimś okresie nie brania. Otóż  wcale upadek nie musi być tylko ograniczający do tych „widocznych” grzechów, ale upadek może pojawić się wtedy, gdy jakiś brat, albo siostra w Chrystusie zaczyna stawiać siebie ponad innymi i patrzeć na innych w kościele „górując” nad innymi.Albo historia autentyczna, która miała miejsce jak jedna siostra , która była nawrócona już 50 lat powiedziała, że nie będzie jej uczył ktoś młodszy od niej, tutaj zacytuję jej słowa:”smarkacz” gdyż ona już ponad 50 lat jest z Panem. Moi drodzy taka postawa jest niegodna chrześcijanina. Moi kochani, wówczas taka postawa serca człowieka jest upadkiem. W Przypowieściach Salomona 16:18 Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.” a 29 rozdziale wersecie 23 czytamy: „Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.” i wcale nie oznacza, że ta osoba musi popełnić grzech widoczny dla innych ludzi, wystarczy taka postawa serca, która już jest w samym sobie upadkiem w grzech, gdyż pycha sama w sobie jest grzechem. Pamiętajmy,że: „…Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.” (List Jakuba 4:6) oraz (1 list Piotra 5:5)Bóg nienawidzi pychy. Pycha ta nie oszczędza również naszych społeczności,wspólnot, zborów czy kościołów.Wkracza niepostrzeżenie, by rozbić, jedność,miłość i atmosfere rodzinną w kościele i jest to jak najbardziej robota diabelska, którą wykonuje szatan by zniszczyć więź pomiędzy wierzącymi w ciele Chrystusa, musimy bardzo trzeźwi i ostrożni by nie da się wprowadzić w tę diabelską sieć. Tak jak na samym początku napisałem, że Chcemy poprawiać innych, zwracać uwagę im na ich grzechy, czy bezbożne życie, zapominając o ostrzeżeniu z 1 listu do Koryntian 10:12 oraz z listu do Galacjan 6:1 by uważać by samemu nie ulec pokusie grzechu i związku z tym powinniśmy uważać by nie stać się tym, którzy wyjmują źdzbło z oka swego brata, czy siostry a pozostawiać belkę we własnym oku „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.”  (Ew.Mat.7:1-5) Weźmy te słowa Pana JEZUSA CHRYSTUSA do siebie, a nie używajmy w kontekście drugiego człowieka i nie stawajmy się sędziami jedni drugich, a pozostawmy sąd Bogu a my zajmijmy się tym co do nas należy i nie wchodźmy w kompetencje BOGA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz