wtorek, 28 grudnia 2010

ŹRÓDŁO OCZYSZCZENIA

W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.” (Zachariasza 13:1)
Oto jest otwarte źródło oczyszczenia z grzechów i wszelkiej nieczystości, źródło oczyszczenia w którym płynie Krew Pana Jezusa Chrystusa, a źródłem z którego wypływa ta krew, to rany Pan Jezusa Chrystusa Krwi jest oczyszczenie z wszelkiego rodzaju grzechu i nieczystości „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”  (1 list Jana 1:7) oraz wyzwolenie z pod panowania grzechu ” Jezus Chrystus wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,”  (Obj.1:6).
Możemy przyjść do Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi grzechami i wyznać Mu je, a On je wszystkie odpuści Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. ” (1 list Jana 1:9) i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. „ (Psalm 32:5).
Prawdziwa wolność jest w Chrystusie.
Prawdziwa wolność to Pan JEZUS CHRYSTUS.
Moi drodzy udajmy się więc, czym prędzej do tego źródła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz