środa, 24 sierpnia 2016

TRWANIE W GRZECHU – A BOŻE DZIECKO


W Piśmie Świętym mamy napisane, że człowiek narodzony na nowo z Boga nie grzeszy i możemy o tym przeczytać w 1 liście Jana 3:9
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia,…”
Podobny tekst znajduje się w 1 liście Jana 5:18:
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy,…”
Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku. W księdze proroka Jeremiasza 8:4-7 Bóg mówi:
I powiesz im: Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie. Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana. „
Jest duża różnica między słowem „grzeszyć” a „zgrzeszyć”. Grzeszyć znaczy trwać notorycznie, nieustannie w grzechu, a zgrzeszyć znaczy potknięcie, jednorazowy upadek i Bóg tutaj do tych przez apostoła Jana kieruje takie słowa:
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze,… „ (1 list Jana 2:1-2)
Bóg tutaj mówi „dzieci” mówi tutaj do swoich dzieci, synów i córek, że gdyby zdarzył się upadek w grzech to Pan Jezus Chrystus podniesie, jako Boży Baranek, który jest przebłaganiem za nasze grzechy. Tak więc narodzony na nowo człowiek nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, a jeżeli zdarzy mu się upadek, popełni jakiś błąd, zgrzeszy ma Pana Jezusa Chrystusa, w którym jest odpuszczenie grzechów. Pan Jezus powiedział, że,każdy kto grzeszy (czyli trwa w grzechu) jest niewolnikiem grzechu-(Ew.Jana 8:34). W Ewangelii Jana mamy zapisane słowa, które wypowiedział sam Pan Jezus Chrystus:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. „ (Ew.Jana 8:36)
To Pan Jezus Chrystus daje wolność od grzechu i to w Chrystusie Jezusie jest prawdziwa, autentyczna wolność i człowiek wtedy nie musi grzeszyć, a może żyć po Bożemu, tak jak Pan Bóg przykazał i takie życie sprawia radość takiej osobie, której duch jest na nowo narodzony z Bożego Ducha. Czasami chrześcijanin też popełni błąd, potknie się o kamień grzechu, ale nigdy nie trwa w nim, nie żyje w nim, nie grzeszy notorycznie, nałogowo, ale gdy się zdarzy szybko powstaje z grzechu i biegnie do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów odwracając się od nich w kierunku Boga, a Krew Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co nas oczyszcza z wszelkiego grzechu:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 list Jana 1:7).
Dziecko Boże, czyli narodzony na nowo człowiek z Boga nie grzeszy. Dlaczego nie grzeszy ? Odpowiedź znajdujemy w 1 liście Jana 3:9:
„Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.”
Posiew Boży to ziarno Bożego Słowa zasiane w naszych serca, które rośnie i wydaje owoc Bogu na chwałę w naszym życiu. Boże DNA w nas sprawia nie tylko to, że, nie możemy, czy nie chcemy, ale także nie umiemy grzeszyć.Wręcz mamy pragnienie czynienia woli Bożej tego co podoba się Bogu i wręcz staje się to naszą radością. Psalmista Dawid napisał: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 Biblia Tysiąclecia).Krew Pana Jezusa Chrystusa jest tym Bożym DNA, który sprawia, ze do Boga możemy mówi „Ojcze nasz” albo „Ojcze mój” Boży Duch Święty z którego narodziliśmy się na nowo sprawia w nas nowe życie, które jest Bożym życiem w którym nie ma miejsca na grzech a tylko jest w nim Boża chwała i świętość Boga w Chrystusie Jezusie Ten Boży posiew to także Słowo Życia, którym jest Pan Jezus Chrystus. Mamy Bożą, nową naturę, która nie zna grzechu stworzoną przez Bożego Ducha Świętego przez naszą osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieło miłości i poświęcenia się za nas na drzewie krzyża Golgoty. W 1 liście Jana 5:18 mamy napisane:
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć”
Słowo Ten z pierwszego listu Jana 5:18 oznacza naszego Zbawiciela i Pana Jezusa bo dalej w powyższym tekście czytamy „…z Boga został zrodzony,” Z Boga zrodzony to Syn Boży Jezus Chrystus, i dalej jest takie słowo zapisane strzeże go i zły nie może go tknąć” Ten, który strzeże nas od zła (grzechu) to nasz Pan i Zbawiciel zamieszkujący w naszych sercach JEZUS CHRYSTUS.
Czy jesteś Bożym dzieckiem? Czy możesz powiedzieć do Boga Mój Ojcze? Bóg jest Stwórcą wszystkich ludzi, ale nie wszystkich jest Ojcem. Zapraszam Cię drogi czytelniku do artykułu pt. CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz