czwartek, 21 czerwca 2007

CZY WSZYSCY SĄ DZIEĆMI BOŻYMI ?

Rzym.9:8 – ” To znaczy, że nie dzieli cielesne są dziećmi Bożymi,
lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo „
Ew. Jana 1:12-13 – „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”
Nie stajemy się, czy też nie jesteśmy Bożymi dziećmi z tego powodu że urodziliśmy się w chrześcijańskiej rodzinie wierzących w Boga, być może zajmujących stanowiska w kościele biorących udział w każdej mszy czy też w różnych praktykach kościelnych, uroczystościach kościelnych świętach czy pielgrzymkach, czy też nabożeństwach, które mają miejsce w kościołach protestanckich. Lub też może jesteś synem czy córką  jakiegoś pastora protestanckiego to również nie czyni Ciebie chrześcijaninem, ani Bóg nie staje się twoim Ojcem czy Ty Jego dzieckiem. Wiary nie dziedziczy się po swoich rodzicach to nie jest pewnego rodzaju spadek,  to Ty musisz świadomie podjąć decyzję pójścia za  Jezusem nikt i nic za Ciebie tego nie uczyni ponieważ Bóg  nie ma wnuków ma tylko dzieci synów i córki, którzy poszli za Panem Jezusem Chrystusem i Jemu swe życie oddali i powierzyli w Jego ręce . Wyobraź sobie sobie że twój ojciec czy matka ma jakiś zawód  to Ty nie dziedziczysz ich czy jego jednego twoich rodziców zawodu. Poprostu jeśli chcesz jak twój rodzic ( ojciec czy matka ) musisz się go wyuczyć żeby mieć dany zawód lub wykształcenie,nie można tego dostać w spadku.  Jeżeli twój tata czy mama jest kierowcą to Ty nie zostajesz nim automatycznie ale musisz chodzić na kurs prawa jazdy wyuczyć się go zdając egzamin teoretyczny i praktyczny albo jeśli urodzisz się w szpitalu nie czyni automatycznie lekarzem itp.
Tak samo jest z wiarą  jej się nie dziedziczy, nie dostaje się w spadku, nie czyni Cię chrześcijaninem to że jesteś członkiem jakiegoś kościoła chrześcijańskiego że Twoje nazwisko
znajduje się w rejestrach kościelnych kartotekach jako członka kościoła, zboru czy parafii.
Oto tutaj jest to co jest zapisane w liście do Rzymian 9:8 -


” To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi,
lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo „
O jakiej obietnicy tu mowa ?
Ano o takiej jaka jest mowa w Ewangelii Jana 1:12 –
” Tym zaś którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego „
Czyli dziećmi Bożymi są Ci, którzy uwierzyli w Syna Bożego Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, którzy oddali swoje życie Bogu przyjmując do swojego serca Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana.

Przyjacielu czy już to uczyniłeś ?

Czy powierzyłeś swoje życie Bogu ?
Czy Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Panem i Zbawicielem ?
Czy należysz do Pana Jezusa Chrystusa i jesteś Jego wyłączną własnością ?


Tylko przez Chrystusa i tylko w Chrystusie jest ratunek i Zbawienie ludzkości
Nie zwlekaj dłużej !
Tylko Jezusowi Chrystusowi powierz swoje życie, uczyń Go swoim Panem
i Władcą swojego życia już dziś, teraz w tym momencie .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz