poniedziałek, 16 września 2013

TOŻSAMOŚĆ W CHRYSTUSIE

KIM JESTEM W CHRYSTUSIE?


W Chrystusie jestem akceptowany
Ew.Jana 1:12 – Jestem dzieckiem Bożym
Ew.Jana 15:15 – Jestem przyjacielem Chrystusa
Rzym.5:1 – Jestem usprawiedliwiony
1 Korynt.6:17 – Jestem złączony z Panem i jestem z Nim jednym duchem
1 Korynt.6:20 – Jestem nabyty za wielką cenę; należę do Boga
1 Korynt.12:27 -Jestem członkiem ciała Chrystusa
Efez.1:1 – Jestem święty
Efez.1:5 – Jestem adoptowany przez Boga
Efez.2:18 – Mam bezpośredni przystęp do Boga dzięki Duchowi Świętemu
Kol. 1:14 – Jestem odkupiony, a wszystkie moje grzechy są przebaczone
Kol. 2:10 – Jestem pełny – niczego mi nie brakuje
W Chrystusie jestem bezpieczny
Rzym.8:1-2 – Jestem na zawsze wolny od potepienia
Rzym.8:28 – Jestem pewny, że wszystko współdziała ku dobremu
Rzym.8:33-34 – Jestem wolny od wszelkich potępiających mnie oskarżeń
Rzym.8:35 – Nie mogę być oddzielony od miłości Boga
2 Korynt.1:21 – Jestem przez Boga umocniony, namaszczony i zapieczętowany
Kol.3:3 – Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu
Filip.1:6 – Mam ufność, że dobre dzieło, które we mnie zapoczątkował Bóg, będzie dokończone
Filip.3:20 – Jestem obywatelem nieba
2Tym.1:7 – Nie otrzymałem ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia
Hebr.4:16 – Mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie w czasie potrzeby
1 list Jana 5:18 – Jestem narodzony z Boga i zły nie może mnie dotknąć
W Chrystusie jestem ważny
Ew.Mat.5:13-14 – Jestem solą ziemi i światłem świata
Ew.Jana 15:1-5 – Jestem gałązką prawdziwego krzewu winnego przez którą płynie życie
Ew.Jana 15:16 – Zostałem wybrany i przeznaczony do przynoszenia owocu
Dzieje Ap.1:8 – Jestem osobistym świadkiem Chrystusa
1 Korynt.3:16 – Jestem świątynią Boga
2 Korynt.5:17-20 – Jestem sługą pojednania
2 Korynt.6:1 – Jestem współpracownikiem Boga
Efez.2:6 – Jestem z Chrystusem posadzony na niebiosach
Efez.2:10 – Jestem Bożym dziełem
Efez.3:12 – Mogę zwracać się do Boga śmiało i z ufnością
Filip.4:13 – Mogę wszystko w Tym, który mnie wzmacnia
Jeżeli oddałeś swoje życie Bogu przyjmując Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela masz nową tożsamość i powyższe teksty Pisma Świętego mówią o tobie co masz i kim jesteś w swoim Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś tego kroku wiary w kierunku Boga i drogi czytelniku nie przyjąłeś JEZUSA CHRYSTUSA jako swego Pana i Zbawiciela to uczyń to teraz. Nie wiesz co to oznacza i czym to jest? To zapraszam Ciebie do tematu: >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz