środa, 31 lipca 2013

PRZED BOGIEM WSZYSCY RÓWNI

Wielka sensacja bo narodzi się syn księcia Wiliama i księżnej Kate następca tronu trzeci w kolejce itd. Wszystkie media na świecie o tym wszem i wobec trąbiły i nie tylko UK niczym innym mieszkańcy Anglii nie żyli jak ciążą Kate, ale to nic innego jak narodzenie się kolejnego człowieka pośród wielu miliardów ludzi na ziemi i wcale to nie jest ktoś lepszy czy gorszy, ale jak każdy inny człowiek. Musimy zrozumieć to, że w tym czasie na świecie rodziło się wiele dzieci w różnych rejonach świata, a o których nie tylko się nie wspomina, a może nawet nie wie, bo to są ludzie nie mający takich „arystokratycznych” rodzin, ale nie tak patrzy Bóg na człowieka, dla Niego każde dziecko jest równie ważne i nie ma szczególnie ważnego i szczególnie ważnego i wyrastające ponad inne dzieci i tak samo jest z dorosłymi ludźmi, Bóg nie patrzy na ludzi w eten sposób, że jest z „innej” „lepszej” gliny. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, wszyscy jesteśmy stworzeni przez tego samego Stwórcę, w ten sam sposób i Pan Bóg niema względów na osobę – Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.”(Rzym.2:11).
„Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę,..” (Dzieje Ap.10:34)
„A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,…” – (1Piotr 1:17). Pan Bóg nie ma względu na osobę kto kim jest. Boga nie obchodzą „zacne” pochodzenia, tytuły przed nazwiskiem itp. rzeczy. Bóg nie patrzy w ten sposób na człowieka,to ludzie tworzą sobie pomiędzy sobą „idoli” czyniąc w ten sposób grzech bałwochwalstwa i czyniąc jednych gorszych od drugich robiąc różnice pomiędzy ludźmi i nawet co gorsza zdarza się to w grupie ludzi wierzących, a Pan Bóg wyraźnie mówi w liście Jakuba 2:1 – Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.” Pan Jezus Chrystus złożył za każdego z nas jednakową ofiarę i jednakową ilość Krwi przelał dla naszego zbawienia, nie czyniąc różnicy pomiędzy człowiekiem. Wszyscy jesteśmy równi względem siebie i tak samo jest w Bożych oczach. Niema „lepszych” i „gorszych”. Jesteśmy jednakowo traktowani przez Boga, to tylko człowiek wymyślił sobie takie rzeczy i sprowadzając na siebie Boży osąd. Czas więc zrozumieć to, że przed Bogiem jesteśmy wszyscy sobie równi i tak wzajemnie siebie traktowali.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz