wtorek, 14 czerwca 2016

PRAWDA

CO TO JEST PRAWDA?


Kiedyś Piłat zapytał się Pana Jezusa tymi słowy: Co to jest prawda?” (Ew.Jana 18:38a).
Lecz niestety nie czekał na odpowiedź:„A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów …” (Ew.Jana 18:38b).
Piłat zadał Panu Jezusowi pytanie, lecz nieoczekiwał odpowiedzi, bo zaraz zwrócił się do żydów i tam do nich przemawiał i gdyby dosłownie chwilkę poczekał miałby odpowiedź. Pewno nie zajęłoby mu to dużo czasu, a odpowiedź miałby ze źródła prawdy, ale o tym później. Teraz zajmijmy się pokrótce tym, jak można zdefiniować prawdę. Co to jest prawda? Prawda to rzeczywistość, fakt mający miejsce prawdziwie, autentyczność. Prawda to coś realnego, naprawdę, prawdziwie istniejącego rzeczywiście i autentycznie jako prawdziwy fakt. Myślę, ze można różne określenia jeszcze dopisywać na temat czym jest i co to jest ta prawda?
Pan Jezus Chrystus powiedział: „…i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”
Prawda niesie wyzwolenie, otwiera oczy na fakty, daje poznanie rzeczywistości. Prawda pozwala widzieć rzeczy tak, jak prawdziwie się mają. Prawda jest przeciwieństwem kłamstwa. Pan Jezus Chrystus powiedział: „I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.” (Ew.Jana 8:55)
Pan Jezus Chrystus mówi tutaj do żydów uczonych w Piśmie i faryzeuszy o Bogu Ojcu. Pan Jezus mówi tutaj do nich takie słowa:
Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą.”
Tutaj ten powyższy fragment Bożego Słowa mówi czym jest kłamstwo, a czym jest prawda. Kłamstwo jest zaprzeczeniem prawdzie, przeciwieństwem prawdy, czyli rzeczywistości zaprzeczający faktom. Szatan nienawidzi prawdy ponieważ jest kłamca i jest ojcem kłamstwa. Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa:
„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (Ew.Jana 8:44)
Kłamstwo pochodzi od szatana, prawda zaś od Pana Jezusa Chrystusa. Wróg nasz i przeciwnik Boży zwany diabłem i szatanem chce by ludzie żyli w kłamstwie bo wtedy ma władzę i kontrolę nad nimi oszukując ich i mamiąc prowadzi ich wprost na wieczne potępienie do jeziora ognistego. Prawda z kolei prowadzi w przeciwnym do kłamstwa kierunku, a mianowicie prawda otwierając oczy na rzeczywistość prowadzi właściwą drogą ku wolności i w wolności. Prawda nadaje nogom człowieka właściwy kierunek, kiedy ten podąża tą drogą prawdy. Prawda nie oszukuje człowieka, nie okłamuje, lecz pokazuje rzeczywistość jaka ma miejsce i prowadzi do życia wiecznego, do wiecznej radości.

GDZIE JEST TA PRAWDA?


Teraz trzeba sobie odpowiedzieć, gdzie można znaleźć tę prawdę? Gdzie ona się znajduję?
Dziś żyjemy w czasach, gdzie jest wiele kierunków i ruchów religijnych w tym także w chrześcijaństwie jest wiele związków wyznaniowych zwanych kościołami i każdy uważa, że posiada tę jedyną zbawienną i jedynozbawczą prawdę. To u nas jest Prawda! Gdzie niegdzie się słyszy. Tam nie ma prawdy,to w naszym kościele jest prawda. Często ludzie zadają sobie pytanie: „GDZIE JEST PRAWDA?” Szukają często prawdy w religii, w różnych jego kierunkach i filozofii. Drogi czytelniku! Prawdy nie znajdziesz w żadnej religii, filozofii czy kierunku w tym także w chrześcijaństwie. Żaden kościół, żadna chrześcijańska denominacja, czy związek wyznaniowy nie posiada prawdy. Prawdy nie ma w żadnej organizacji i żadnej religii czy jakimkolwiek systemie, czy w kimś jakimkolwiek człowieku, lecz tylko i wyłącznie w jednej osobie, a ta osoba to JEZUS CHRYSTUS.
PRAWDA JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE
Prawda znajduje się tylko i wyłącznie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE. W liście do Efezjan 4:21 ma zapisane takie słowa:
„…jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż PRAWDA JEST W JEZUSIE.”
W końcu sam Pan Jezus Chrystus mówi o sobie:
JA JESTEM droga i PRAWDA, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)
Prawda jest w samym Panu Jezusie Chrystusie i On sam nasz Pan JEZUS CHRYSTUS JEST TĄ PRAWDĄ.
Prawdy poza Panem Jezusem Chrystusem nie znajdziesz. To On Jezus Chrystus jest tą Prawdą jedyną prowadzącą Cię do życia wiecznego. Szukając prawdy wszędzie indziej poza Osobą samego Pana Jezusa Chrystusa i będziesz się z Nią mijać żyjąc w kłamstwie, które prowadzi na wieczne potępienia, a prawda, która znajduje się w Panu Jezusie Chrystusie i On jest tą Prawdą, która daje Ci życie wiecznej w ramionach miłości Ojca, którym jest Bóg. Zaufaj więc Panu Jezusowi Chrystusowi i uznaj Go jako swego Zbawiciela i Pana. Niech On, sam Pan Jezus Chrystus będzie treścią twego życia. Niech On będzie centrum najważniejszym twojego życia, bo Ty dla Chrystusa jesteś najwyższą wartością i dał to co jest najcenniejsze, a jest to ŻYCIE. Warto więc ster swojego życia powierzyć Jezusowi Chrystusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. Zbawienie jest tylko w Nim, w Panu Jezusie Chrystusie:
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12) – TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Polecam temat: CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?”
CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA? Jeżeli nie to zapraszam >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz