czwartek, 12 sierpnia 2010

POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM

Paweł apostoł wraz Tymoteuszem pisze do zboru w Koryncie takie oto słowa: „…w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” (2 list do Koryntian 5:20) Kiedy wobec kogoś zawinimy to idziemy a przynajmniej powinniśmy iść do tej osoby i pojednać się z nią przepraszając ją i przyznając się do winy, prosząc ją o przebaczenie. W księdze Joba 22:21 czytamy: Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój! W ten sposób poprawisz swoją dolę.” Tak samo powinno być z Bogiem, wobec którego zawiniliśmy, to nie Bóg zawinił wobec nas, ale to myśmy zawinili względem Boga, gdyż niema sprawiedliwego ani jednego i niema takiego kto by nigdy nie zgrzeszył.  I związku z tym to myśmy powinni przyjść do Boga i przeprosić Go za wszystkie nasze grzechy i prosić o wybaczenie, a sam Bóg mówi, że jeśli: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. „ ( 1 list Jana 1:9 ). Mamy przychodząc do Boga, odwracać się od swoich grzechów. Piotr zwracając się do Szymona w Dziejach Apostolskich 8:22 powiada:Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego; „  a w Przypowieściach Salomona 28:13 jest napisane:Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. „
Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa! Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu,jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie,wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. „
( Joba 22:22-27 )
Czas moi mili pojednać się z Bogiem, gdyż od tego zależy wasze życie. Najważniejsze żebyśmy żyli w zgodzie z Bogiem i dbali o to, aby nasze relacje z Nim były jak najlepsze i by nic nie stało na przeszkodzie w  naszej społeczności z Bogiem. Bóg jest miłością, najlepszym  i niezawodnym przyjacielem człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz