czwartek, 14 listopada 2013

NA CZYM BUDUJEMY NASZĄ WIARĘ?

Widzimy dzisiaj koszulki z różnymi hasłami biblijnymi typu „Kocham Jezusa” „Jezus Cię kocha” albo „Jezus jest moim Panem”  „Jezus Królem Polski”  i tego typu hasłami, także wersetami biblijnymi i na tym ludzie często budują swoją wiarę i tak wyobrażają sobie chrześcijaństwo jako pewne hasła i zwroty. Kolejną rzeczą są świadectwa, czyli relacje osób, które coś przeżyły, doświadczyły z czegoś z Panem Bogiem. Świadectwa tego typu są dobre, kiedy dożywamy Boga i doświadczamy Jego działania w swoim życiu i opowiadamy o tym innym osobom. Jednakże budowanie swojej wiary na wysłuchanych świadectwach również i to nie może być fundamentem naszej wiary. Jest wiele wartościowych i cennych książek chrześcijańskich o tematyce biblijnej, jednakże jest pewne niebezpieczeństwo, bowiem dobre książki, dobrych autorów, kaznodziei i pastorów oddanych w pełni Bogu mogą wyprzeć Pismo Święte na dalszy plan i jemu należne miejsce zająć jakaś książka.
Książki są różne i różni autorzy różnie piszą na jeden i ten sam temat. Czasem nawet zupełnie inaczej i daleko różniące się wprowadzając zamęt w umysłach ludzkich i wprowadzając niepokój do serca człowieka.
A więc czas na pierwszy plan postawić PISMO ŚWIĘTE a nie ludzkie nauki napisane gdzieś w książce dobrego znanego kaznodziei, lepiej postawić nieomylnego Boga na czele naszego życia niż człowieka, który jest z reguły omylny i lepiej słuchać świętego Boga niż człowieka, jednak grzesznego.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Ap.5:29).
Tak samo tyczy się to różnych kazań. Kazania różnego rodzaju w oparciu o Biblię, i to jest bardzo dobre jeżeli lubimy słuchać zwiastowanego Bożego Słowa, ale nie możemy tylko na tym poprzestawać i na tym poziomie tylko mieć kontakt ze Słowem Bożym. Musimy sami je czytać. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie możesz również tylko na kazaniach budować swojej wiary, bowiem są różne nauczania i różni nauczyciele i kaznodzieje i jak również nauczania i kazania, które nie zawsze mogą być zgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Bądźmy jak Bereiczycy, którzy codziennie badali Pisma czy tak się rzeczy mają: Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów,którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.   (Dzieje Ap.17:10-11). Jest tutaj użyte greckie słowo „anakrino” oznacza przesiewać, dokładnie i uważnie roztrząsać. Dla Bereiczyków podstawą wiary i autorytetem było Słowo Boże. Wszystko konfrontowali ze Słowem Boga Wszechmogącego. Konfrontowali czy to co mówił apostoł Paweł jest zgodne z tym co mówi Bóg w swoim Słowie, czy jest to zgodne nauką Pisma Świętego. Bereiczycy dokopywali się oni grzebali w Słowie dociekając prawdy. W liście do Kolosan 2:6-10 jest napisane: Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,…”  Autor listu do Efezjan 4:4-15 zapisał takie słowa: „…abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,…”  Tak samo tyczy się to stron. W internecie jest wiele stron chrześcijańskich o charakterze i tematyce biblijnej , zgodne z nauczaniem Pisma Świętego, ale również budowanie swojej wiary tylko na tym, może być zwodniczym, bowiem chrześcijańskie strony internetowe nawet te o dobrej biblijnej treści nie mogą zastąpić samego Pisma Świętego. Niestety także te pochodzące za ogólnie dobre strony chrześcijańskie, mające dobrą opinię mogą pokazywać błędne, fałszywe informacje. Szczególnie dzieje się to na forach internetowych uchodzących za chrześcijańskie: Forum.protestanci.info i Forum Ulicaprosta, niestety także zdarzają się tam treści, gdzie znajdują się fałszywe, niesprawdzone informacje, w których zwyczajnie są zmyślone kłamstwa. Kto za tym stoi? Wiadomo kto może stać za kłamstwem. Pan Jezus Chrystus powiedział: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (Ew.Jana 8:44). Pan Jezus Chrystus tutaj nazywa diabłem i szatana kłamcą i ojcem kłamstwa. Czyli jednym zdaniem: Kłamstwo pochodzi od diabła. Szatan jest kłamcą i on zrodził kłamstwo i co gorsza niektórzy ludzie wierzący dają się mu oszukać i sami poddają się kłamstwu i głoszą kłamstwo. Możemy takie rzeczy czytać w na forach internetowych, ale nie tylko lecz także w realu możemy się z takimi sytuacjami spotykać. Z jednych takich kłamstw szerzonych np. na forach internetowych możemy poczytać tutaj:
Ulica prosta
Forum protestanci
W obu tych przypadkach informacje te są nieprawdziwe i jest to oszczerstwo i sianie kłamstwa co gorsza czynią to ludzie uważający się za wierzących w Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie tacy robią przysługę diabłu. Jak widzimy nie budujmy swojej wiary nawet na stronach chrześcijańskich mające rzekomo dobre opinie, bo możesz zostać zwiedzony i nawet oddalić się poprzez to od Boga. Czas więc zacząć czytać Biblię, czyli Pismo Święte i na nim budować swoją wiarę i tylko na nim, jako fundamencie naszej wiary i zasady postępowania naszego życia. TYLKO PISMO ŚWIĘTE! Bądźmy Bereiczykami. Niech wytycznym dla nas będzie PISMO ŚWIĘTE. Miejmy czas sam na sam z Pismem Świętym. Pozwólmy mówić do siebie  BOGU. Przed rozpoczęciem czytania Pisma Świętego prośmy Boga o zrozumienie. Niech w naszym życiu nic i nikt nie zastąpi Pisma Świętego i niech ono będzie fundamentem naszej wiary.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz