poniedziałek, 11 marca 2013

KOMORA MODLITWY

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.” (Ew.Mat.6:6)
Dobrze jest modlić się na zgromadzeniach różnego rodzaju nabożeństwach chrześcijańskich, ale ważne jest nie zaniedbywać relacji z Panem sam na sam. Pan Jezus Chrystus sam oddalał się od tłumu, by przebywać w samotności z Ojcem. Bóg i ja, ja i Bóg nikt i nic więcej. Spójrzmy na przykład Pana Jezusa Chrystusa jako wzór tego, jak miał relację sam na sam z Bogiem Ojcem: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga.” (Ew.Łuk.6:12).  „A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił.” (Ew. Mar.1:35). Jest wiele miejsc w Słowie Bożym, o tym, jak Pan Jezus spędzał czas sam na sam z Bogiem Ojcem. Skoro Pan Jezus Chrystus potrzebował mieć relację sam na sam z Bogiem, to tymbardziej my zwykli i do tego jeszcze grzeszni ludzie potrzebujemy społeczności z Bogiem. Jesteśmy powołani przez Boga do społeczności z Panem Jezusem Chrystusem – „Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.” (1 Korynt.1:9). Pan Bóg objawia swoją wolę i otwiera swoje serce człowiekowi mającym z Nim społeczność – „Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje.” (Ps.25:14). Musimy mieć ten szczególny, wyjątkowy czas z Panem spędzony na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego, Pisma Świętego. W społeczności z Bogiem jest nie tylko monolog a dialog, ponieważ nie tylko składa się to z mówienia do Boga, a także na słuchania Boga, bowiem Bóg chce i pragnie do nas mówić. Społeczność z Panem trzeba pielęgnować. Siła do życia zwycięskiego w Chrystusie płynie od Boga: „Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.” (Ps.36:10). „ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (1 Korynt.15:57).
Zachęcam do artykułu w temacie: CHODZENIE Z BOGIEM
Rozważanie Biblijne:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz