wtorek, 6 sierpnia 2013

CHODZENIE Z BOGIEM

W Biblii Starego Testamentu jak i Nowego Testamentu możemy poczytać o wielu mężach a nawet i niewiastach Bożych, które naprawdę chodziły z Bogiem. Na przykład Henoch, o którym czytamy:Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.” (1 Mojż.5:24). W liście do Hebrajczyków 11:5 - „Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.”
Czytamy w powyższym tekście o Henochu, który chodził z Bogiem i mamy tutaj trzy rzeczy:
1. Henoch chodził z Bogiem
2. Podobał się Bogu
3. Zabrał go Bóg
Te trzy rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Henoch chodził z Bogiem i dlatego podobał się Bogu co z kolei otwierało Henochowi szeroko drzwi do królestwa Bożego. Człowiek, który autentycznie chodzi z Bogiem myśli, żyje i postępuje w sposób podobający się Bogu i takich Bóg zabierze do siebie i tacy będą przebywać w wieczności z Bogiem, który jest kochającym Ojcem. Wyobraźmy sobie dwie osoby zakochane w sobie będące w narzeczeństwie, ich relacje były budowane na miłości i mieli z sobą społeczność na fundamencie miłości i nie mogli bez siebie żyć i potrzebowali być z sobą rozmawiać i mieć ze sobą społeczność. Jest też takie świeckie przysłowie: „Z kim poprzestajesz takim się stajesz” i to jest prawda, kiedy przebywamy w obecności Bożej nabywamy Jego cech charakteru Boga i stajemy się bardziej podobni do Boga w naszej naturze, zaczynamy funkcjonować i postępować tak, jak uczy tego Słowo Boże, stajemy się posłuszni Bogu. Noe to przykład kolejnej osoby chodzącej z Bogiem. W 1 Mojż.6:9 jest napisane:Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.” Co to znaczy chodzić z Bogiem? Kiedy z kimś chodzimy to rozmawiamy z Nim, ale też i słuchamy tej osoby. Na przykładzie Noego możemy zobaczyć co to znaczy. Noe rozmawiał z Bogiem, ale także Bóg rozmawiał z Noem i mówił z nim. Pan Bóg nakazał Noemu budować arkę – 1 Mojż.6:13-14:Rzekł tedy Bóg do Noego:…Zbuduj sobie arkę… i Noe okazał Bogu posłuszeństwo -I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.” (1 Mojż.6:22). Podobna sytuacja była w przypadku Abrahama, kiedy Bóg kazał Abrahamowi ofiarować swego syna Izaaka i możemy dostrzec jak okazał Bogu swoje posłuszeństwo – 1 Mojż.22:1-19. Chodzenie z Bogiem to także ROZMOWA Z BOGIEM, SŁUCHANIE BOGA I WYKONYWANIE JEGO WOLI, SŁOWA.Znamy podobieństwo o mądrych i głupich pannach opisane w Ewangelii Mateusza 25:1-13 i mamy tutaj opis m.in. że mądre panny miały w swych lampach olej, który powodował, że lampy ich dawały światło a olej jest jednym z symboli Ducha Świętego i Jego mądrości, która prowadzi Bożą drogą tych posiadają Ducha Świętego i można też powiedzieć, że te mądre panny chodziły z Bogiem i miały Ducha Świętego, który sprawiał, że świeciło w nich światło obecności Pana Jezusa Chrystusa z których emanowało Boże życie ich serca były gotowe na przyjście Pańskie ich życie było poddane Bogu. Chodzenie z Bogiem jest życiem w świętości – 1 Piotr 1:15-16. Chodząc z Bogiem szatan nas łatwo nie podejdzie, a możliwości w dzisiejszym świecie, aby nas szatan zwiódł do niewłaściwego zachowania i wiele jest takich sytuacji jak np. kierowca na drodze, jak zareagujemy gdy nam ktoś zajedzie drogę, w urzędzie czy w pracy, w szkole lub w sklepie, podczas zwyczajnej rozmowie, gdy ktoś nadepnie nam na odcisk.
Polecam także rozważanie biblijne:


Zapraszam do artykułu: KOMORA MODLITWY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz