niedziela, 12 lutego 2017

KAŻDY GRZECH ODDZIELA NAS OD BOGA

W księdze proroka Izajasza mamy zapisane takie słowo:wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.” (Izaj.59:2)
W powyższym tekście Pismo Święte mówi, że to grzech oddziela nas od Boga i nie ma tutaj mowy jaki grzech, czy to jest mały czy duży, ciężki czy lekki. Taki podział nie jest biblijny i nie pochodzi od Boga bowiem w Biblii mamy napisane, że grzech oddziela nas od Boga i to nie ma znaczenia jaki, ciężki czy lekki, ale mamy napisane poprostu, że GRZECH ODDZIELA NAS OD BOGA i tyle. Prawdą jest to, że w naszych oczach najmniejszy grzech jest u Boga obrzydliwością i murem, który odgradza nas od Boga i blokuje wstęp do Bożego królestwa. Nie ma znaczenia jaki to grzech po prostu jakikolwiek grzech jest tym co powoduje, że nie mamy relacji z Bogiem i odłącza nas tego, który jedynie jest życiem. KAŻDY GRZECH ODDZIELA NAS OD BOGA. Bóg mówi w Piśmie Świętym takie słowa w liście Jakuba 2:10:
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.”
Natomiast w przekładzie Biblii Tysiąclecia tak ten tekst brzmi:
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.”
I to jest prawdą. Wystarczy w naszym mniemaniu (chociaż taki podział tak naprawdę w Biblii nie istnieje ponieważ grzech jest grzechem), że dopuścimy się najmniejszego grzechu i to powoduje nasze potępienie i prowadzi do piekła. Grzech jest grzechem i za każdy grzech jest śmierć, czyli oddzielenie od Boga, który jest życiem i źródłem życia. Nie ma znaczenia czy ktoś zabrał komuś cukierka czy zabił przed Bogiem każdy grzech jest równy. Może myślisz, że nie jesteś taki zły ponieważ nikogo nie skrzywdziłeś nie oszukałeś nie zabiłeś lecz drogi czytelniku pragnę Cię poinformować, że nawet jeśli o kimś źle pomyślałeś już jesteś zabójcą w swoim sercu i przestąpiłeś Boże przykazanie Nie zabijaj. Zapraszam do artykułu pt.: Nie zabijaj, gdzie szerzej jest na ten temat opisane i dołączone jest tam rozważanie biblijne w tym temacie, którego można również posłuchać. Grzech jest grzechem i każdy grzech oddziela nas od Boga niezależnie od tego jaki to rodzaj grzechu, czy złe myśli o kimś lub obmowa tak zwane „małe kłamstewko dla dobra sprawy” bowiem każde kłamstwo wywodzi się od diabła.Pan Jezus Chrystus powiedział:„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”(Ew.Jana 8:44). Co tu wiele mówić, każdy grzech wywodzi się od diabła zwanego też szatanem i tutaj nie ma znaczenia czy to mały grzech czy wielki wywodzi się od szatana:
„Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy.” (1 list Jana 3:8)
Zapłatą za grzech jest śmierć…” – (Rzym.3:23) – Czyli oddzielenie od Tego, który jest jedynie Miłością – Boga i wiedzie na wieczne zatracenie do piekła. Ten „najmniejszy” grzech w mniemaniu ludzi chociaż takiego grzechu nie ma ponieważ grzech jest grzechem i odprowadza od Boga, który jest dobry w kierunku zła, którym jest szatan.
W liście Jakuba 1:15 tak mówi Boże Słowo: „…gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.”
Zapraszam również do artykułu pt.: GRZECH - Co to jest i czym on jest?”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz