czwartek, 7 lutego 2013

DOŚWIADCZANIE MOCY BOŻEJ

Pragniemy oglądać chwałę i moc Bożą, pragniemy dożywać Bożej obecności, widzieć Boga w działaniu, oglądać Jego cuda, być zanurzonym w Jego Bożym Duchu, ale zapominamy o drodze do tego stanu, który jest opisany w Psalmie 63:1-3: Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,”
W powyższym fragmencie mamy napisane:
gorliwie szukam”  nie tylko „szukam” ale GORLIWIE szukam. Następnie Ciebie „…PRAGNIE …” dusza moja oraz „…TĘSKNI…” i „…WYGLĄDAŁEM…”
SZUKANIE Bożego oblicza
PRAGNIENIE Boga
TĘSKNOTA za i do Boga
WYGLĄDANIE Boga
Wyglądanie kogoś to nie siedzenie wygodnie w fotelu, ale to ciągłe wypatrywanie osoby, którą się kocha i za którą się tęskni i której się bardzo pragnie.
Pragniemy widzieć moc Bożą i chwałę Bożą, ale jeżeli nie ma w nas pragnienia,  osoby Boga i tęsknoty  Jego oblicza i  nie szukamy Jego samego, to pozostaniemy w miejscu i nie będziemy posuwać się do przodu, czyli nie będziemy wzrastać duchowo w Chrystusie Jezusie i pozostanie to na etapie naszych marzeń i  teoretycznych pragnień a nie dążeń w sposób praktyczny. W Psalmie 105:4 jest napisane: Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
Pan Jezus Chrystus powiedział:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” a inne przekłady podają to w ten sposób: „Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.” ( Ew.Mat.5:8 ) BG.
Pan Jezus Chrystus używa stwierdzenia, że tylko czystego serca ludzie będą Boga oglądać. Ja wierzę, że odnosi się to do doczesności tutaj, jak i do wieczności w królestwie niebiańskiego Ojca.
CZYSTE SERCE
Jak uzyskać ową czystość serce wymaganą, by widzieć kochającego Ojca i także już tutaj na ziemi doświadczać Jego obecności na codzień Jego mocy i chwały. Pierwsza rzecz to jest KREW  PANA JEZUSA CHRYSTUSA: „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7b).
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.” (Obj.22:14).
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” ( 1 list Jana 1:9 ).
Jak utrzymać swoje serce i życie w czystości: W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.” ( Psalm 119:11 ) – SŁOWO BOŻE.
BOŻY DUCH ŚWIĘTY jest nazwany Święty dlatego, że Duch Święty jest w pełni Święty,  czysty, nieskazitelny, oddzielony i odłączony od wszelkiego grzechu. Duch Święty jest Świętym Bogiem, który
nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością.”
Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.” ( Habakuka 1:13 ).
Boży Duch Święty jak sama nazwa wskazuje „Święty” że jest Świętym Bogiem, który prowadzi swoje dzieci (synów i córki)  drogą świętości, czystości, prawa i sprawiedliwości: Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (Rzym.8:14).
A więc jak mieć takie serce, które by pozwalało oglądać Boga, jako kochającego Ojca:
1.) KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA:
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (1 list Jana 1:9 ).
Wyznać Bogu grzechy przepraszając Go i prosząc o wybaczenie odwrócić się od nich: Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;” ( Dzieje Apostolskie 8:22 ).
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” ( Przyp.Salomona 28:13 ).
Jeśli przychodzimy do Boga i naprawdę żałujemy tego co zrobiliśmy bądź pomyśleliśmy czy powiedzieliśmy przepraszając Boga i prosząc Go wybaczenie odwracamy się od grzechu porzucając go, to Bóg przebacza nam oczyszczając nas przenajświętszą drogocenną Krwią Pana Jezusa Chrystusa – „…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” ( 1 list Jana 1:7 ).
2.) SŁOWO BOŻEW sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.” ( Psalm 119:11 ).
Przestrzegać słów Boga, czyli być posłusznym Bogu we wszystkim.
3.) BOŻY DUCH ŚWIĘTYBo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” ( Rzym.8:14). W przekładzie w Biblii Warszawsko-Praskiej jest to tak ujęte:„Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi.” Tak więc człowiek musi poddać się Duchowi Świętemu, poddać się pod Jego Boże kierownictwo. List do Hebrajczyków powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.” ( List do Hebr.4:7). Bóg Duch Święty dzisiaj mówi i trzeba być Mu posłusznym i dać się Jemu kierować i prowadzić a sam Bóg, którym jest Duch Święty doprowadzi nas do górnej ojczyzny, gdy będziemy stosować do Jego wytycznych. A wytyczne Ducha Święte są zawsze takie jakie mamy napisane w Piśmie Świętym, On Boży Duch Święty nigdy nie prowadzi od Słowa Bożego, a do Słowa Bożego, czyli do posłuszeństwa  Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz