poniedziałek, 11 lutego 2013

ZMIANA RELIGII

Zmiana religii nie zmienia serca. Zmiana religii, ale nie zmiana serca. Można przejść np. z islamu, czy z buddyzmu bądź kriszny itd.itp. na chrześcijaństwo, a nie mieć nic wspólnego z Chrystusem. Religia nie zmieni twojego życia, to może uczynić tylko Pan JEZUS CHRYSTUS.
Dane mi było kiedyś rozmawiać na jednym z komunikatorów internetowych z pewnym muzułmaninem, który sam zaproponował mi rozmowę twierdząc, że wierzymy w tego samego Boga i tak rozmawialiśmy z sobą do pewnego momentu i rozmowa zaczęła się psuć, kiedy poruszono temat „Bóg jest miłością”, ale kiedy przyszło rozmawiać na temat Pana Jezusa Chrystusa, rozmowa się kończyła i jak się okazało nie wierzymy w tego samego Boga.
Na terapii „AA” (Anonimowych Alkoholików) powiada się, nie ważne jak nazywa się twój bóg i kim on jest” „Nieważne z jakiego powodu nie pijesz, ale najważniejsze, że nie pijesz”. Nie jest istotne czy twoim bogiem jest Allah, Budda czy Kriszna, czy jeszcze jakiś inny, ale najważniejsze, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie ma większego kłamstwa i zwiedzenia diabelskiego niż taki sposób myślenia jak opisany powyżej. Przeciwnik i zarazem wróg nasz zwany diabłem i szatanem, wymyślił sobie sposób, by ludzie tylko tak myśleli tym sposobem i związku z tym nie dostąpili zbawienia, które jest tylko i wyłącznie, jedynie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4:12)  -  TYLKO JEZUS CHRYSTUS
Moim Bogiem jest Pan JEZUS CHRYSTUS. W liście do Hebrajczyków 1:8 Bóg Ojciec mówi o synu jako o Bogu ” lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.” W księdze proroka Izajasza 9:5 jest napisane: ” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. ” W 1 liście Jana 5:20 pisze: ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. „ A w liście do Rzymian 9:5 czytamy: ” …do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim,Bóg błogosławiony na wieki. Amen. „ Pan Jezus Chrystus odpowiada Filipowi: ” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? „ A w Ewangelii Jana 10:30 Pan Jezus Chrystus mówi: ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy „. W innym miejscu Słowa Bożego o Panu Jezusie Chrystusie  czytamy:  ” … upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości ( Kolosan 1:19 )    ” …w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości ( Kolosan 2:9 ). W Ewangelii Jana 1:1 Syn Boży jest nazywany Bogiem: „  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,… (Ew.Jana 1:1-4.14 ).  Mój Bóg ma na imię JEZUS CHRYSTUS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz