czwartek, 5 grudnia 2013

CZY ZASTANĘ WIARĘ NA ZIEMI, GDY PRZYJDĘ?

Po zadaniu takiego pytania przez Pana Jezusa Chrystusa można dostrzec troskę w tej wypowiedzi o swoje dzieci, ale też można wywnioskować z tego, że nie będą czasy łatwe na ziemi dla Bożego kościoła.Warunki nie będą sprzyjały wierze w Chrystusa i okoliczności będą temu nieprzyjazne. W drugim liście do Tymoteusza 3:1 jest napisane:A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:…”  Żyjemy już nie w czasach, a dniach ostatecznych. Jesteśmy w przede dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i mozemy przeczytać o znakach zapowiadających to wydarzenie w wielu miejscach Pisma Świętego jak chociażby w Ewangelii Mateusza 24 . Marka 13 i Ew.Łukasza 21 rozdział. Pan Jezus Chrystus też powiedział: A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.” (Ew.Mat.24:12).  Pan Jezus Chrystus doskonale wiedział co mówi. Żyjemy w takich czasach, gdzie bezprawie się mnoży i człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Taka jak zapisane w 2 liście do Tymoteusza 3:2-5 - Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy;…”    Więc z powyższych fragmentów z Ewangelii Mateusza 24:12 czy 2 list do Tymoteusza 3:1-5 wyjaśnia dlaczego Pan Jezus powiedział: „Czy zastanę wiarę na ziemi, gdy powrócę?”  I mamy odpowiedź. Jan Chrzciciel, który powiedział, gdy podchodził do niego Pan Jezus by dać się przez niego ochrzcić: „Oto Branek Boży, który gładzi grzech świata” i od tego momentu wielu uczniów Jana poszło za Panem Jezusem i w pewnym momencie Jan chrzciciel znalazł się w więzieniu posłał do Niego, czyli do Pana Jezusa posłańców z zapytaniem: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść czy też innego oczekiwać mamy?” Co się z Janem, który wcześniej wszystkim mówił, że to jest ten, który jest zbawicielem świata? Oto pojawiło się jakieś zwątpienie, czy nawet zawiedzenie w sercu Jana chrzciciela bo inaczej sobie to wyobrażał. Pan Jezus Chrystus odpowiadając jego posłańcom wskazał im na dzieła, które dokonuje, a które może dokonywać tylko Mesjasz i kończąc swą wypowiedź powiedział im:A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.”   Tak moi drodzy czytelnicy to bezprawie będzie się wkraczało w kręgi kościołów, gdzie wielu z tego powodu będzie się gorszyć. Pan Jezus Chrystus powiedział:A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.”  (Ew.Mat.24:12). Bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie, ale Pan Jezu powiedział też: A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy.”   (Ew.Łuk.7:23). Błogosławiony ten, kto się nie zgorszy Bogiem, kto nie zwątpi i nie podda się presji systemu tego świata, który nie uznaje Boga. Warto ufać Bogu nawet w chwili, gdy wszystko wokół się nam wali na głowę i doznajemy zawodu widząc grzech w tak zwanym kościele i zwiedzenie od prawdy. Job wypowiedział takie zdanie: Oto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał; wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił.” (Job 13:15) BG. Bóg chce, abyś tylko i wyłącznie na Nim polegali i swe zaufanie pokładali, a nie na człowieku nawet, który zwie się wierzącym w w Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Przecież Pan nasz Jezus Chrystus zapowiedział, ze będą trudne chwile i nawet zapowiedział, ze bezprawie się tak rozmnoży, że wielu zwątpi, a dlaczego zwątpi? Ponieważ polegali na człowieku a nie na Bogu i tego później tego są takie efekty.  Tylko i wyłącznie BÓG jest NIEZAWODNY.
Zapraszam także do wysłuchania usługi Słowem Bożym:  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz