wtorek, 7 stycznia 2014

CAŁE PISMO PRZEZ BOGA NATCHNIONE

Całe Pismo, to znaczy cały  Nowy i Stary Testament, 66 ksiąg wchodzących w skład ksiąg kanonicznych. Polecam artykuł: NOWY TESTAMENT OBJAWIENIEM I WYPEŁNIENIEM SIĘ STAREGO TESTAMENTU„  Niektórzy wierzący powiadają: „To nie powiedział Pan Jezus a tylko Apostoł Paweł”. A co mówi Apostoł Paweł:
A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.”  (Gal.1:11-12) lub:„A To powiedział Szymon Piotr a nie Bóg”  a co mówi Apostoł Piotr:Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.”  (2 Piotra 2:20-21).
Każdy fragment Biblii, Pisma Świętego jest natchniony i inspirowany przez Boga i nawet tekst zapisany w 1 liście do Koryntian 7:12 – Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan czyli tutaj Paweł tutaj nie mówi proroctwa, ale mówi od siebie, jakie ma zrozumienie danego tematu, lecz jednak na koniec powiada: „…sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. „ (1 Korynt.7:40c). Nawet ten fragment z pierwszego listu do Koryntian 7:40 jest natchniony przez Boga, mimo, że Apostoł Paweł tutaj wyraża swoje zdanie jak zaznacza: „…mówię ja, nie Pan” ale jednakże jest to inspirowane natchnione przez Boga, jak sam mówi Ap. Paweł:„…mówię ja, nie Pan” czyli było to słowo Bożą i jest mądrością.
Całe Pismo jest natchnione przez Boga począwszy od 1-wszej księgi Mojżeszowej zwanej też księgą Rodzaju lub Genesis, aż po księgę objawiania Jana, zwana też księgą Apokalipsy.Dlatego jest to też ŚWIĘTE Pismo, którego autorem jest tylko i wyłącznie sam Bóg i przez które to Pismo przemawia do nas sam Bóg, kiedy czytamy Pismo Święte. Bóg do nas mówi i dlatego też Biblia jest nazwana Słowem Bożym.
Nie zapominajmy: CAŁE PISMO przez Boga jest natchnione ,…” (2 Tym.3:16)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz