piątek, 22 listopada 2019

JEZUS CHRYSTUS = MIŁOŚĆ


Z tego typu hasłami Chrystus nie nic wspólnego, to szatan kryje się za nimi, nawet nie ci ludzie, oni są tylko narzędziami w jego szponach. Ludzie Ci powinni uwolnić się z jego szpon i oddać się do rąk Pana Jezusa Chrystusa.
JEZUS CHRYSTUS  MIŁOŚĆ


Jezus Chrystus przyszedł ratować ludzi i jak się dokładnie czyta Nowy Testament a szczególnie Ewangelie to można zauważyć, że nie tylko Żydów, ale z każdego narodu, ludu i języka.
Kiedy polacy uczyniliby Chrystusa królem swoi serc mieliby miłość do jak to nazywają innowierców, Żydów, PO i SLD jako ludzi.
Pan Jezus Chrystus nie przyszedł nikogo zgładzić, ale wybawić, ocalić od zagłady, uratować człowieka niezależnie od jego poglądów, rasy, narodowości a nawet religii.Przyszedł zbawić człowieka, zabrał nienawiść na siebie a nam przyniósł MIŁOŚĆ.
Dlaczego więc w ludziach tyle nienawiści ? Ponieważ nie wpuścili do swojego serca JEZUSA CHRYSTUSA  jako Pana i Króla. Zamiast ogłaszać Chrystusa królem Polski niech sami Go uczynią królem swoi serc i dadzą panowanie Jemu nad swoim życiem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza