czwartek, 23 sierpnia 2018

BÓG W NAS = MIŁOŚĆ W NAS

Jaki czas temu napisałem artykuł  do którego na początek zapraszam pt.:  


A dziś chcę wyrazić w tym artykule, że Ten, który jest MIŁOŚCIĄ a jest nią BÓG, kiedy zamieszkuje w tobie, zamieszkuje w tobie Miłość w twoim wnętrzu.
„Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż BÓG jest MIŁOŚCIĄ. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. BÓG jest MIŁOŚCIĄ, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 list Jana 4:7.16)
 Bóg w tobie, to Miłość w tobie, która z Ciebie emanuje na zewnątrz na otaczających Ciebie ludzi.
W 1 liście do Koryntian w 13 rozdziale od 4 do 8 wersetu mamy tak zwany „Hymn miłości” jak niektórzy chrześcijanie go nazywają. Spójrzmy na ten tekst, a brzmi on tak:
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje;…”
 Zastąp słowo „MIŁOŚĆ”swoim imieniem a zobaczysz coś ciekawego i ten tekst będzie brzmiał mniej więcej w taki sposób:
(WŁÓŻ  TUTAJ SWOJE IMIĘ, SIEBIE SAMEGO)  jest cierpliwy, jest dobrotliwy, jest pełen dobroci, nie zazdrości, ale jest hojny w udzielaniu dobra, nie chełpi i nie nadyma się, nie postępuje z nami nieprzystojnie, nie szuka swego, ale naszego dobra, nie unosi się złością i gniewem nad nami, nie myśli nic złego o nas, ale mam o innych dobre myśli.
Poczytaj to słowo w kontekście siebie samego, swojej własnej osoby i zobacz jak jest, a jak powinno być, bo kiedy Bóg zamieszkuje w nas to automatycznie w naszym sercu powinna pojawić się Miłość, której źródłem jest Bóg, który wlewa ją do naszego serca poprzez swojego Ducha Świętego, a imię tej Miłości brzmi JEZUS CHRYSTUS , kiedy Jezus Chrystus jest Panem twojego życia to twoim życiem kieruje MIŁOŚĆ do ludzi. Bo miłość do ludzi tak naprawdę jest sprawdzianem naszej miłości do Boga, albo inaczej mówiąc na tyle na ile kochamy Boga na tyle kochamy ludzi, jeżeli ktoś nie potrafi miłować ludzi nie miłuje Boga i taka osoba w sercu nie ma Boga, bo gdy zamieszkuje w sercu człowieka Bóg zamieszkuje w nim miłość.
" Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. " ( 1 list Jana 4:20 )
A Pan nasz, który jest Miłością mówi nawet:
" Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, " (Ew.Łukasza 6:27)
Oto co się dzieje kiedy zamieszkuje w naszym sercu prawdziwie MIŁOŚĆ.
Uzdalnia nas do miłości naszych nieprzyjaciół, ludzi, którzy są do nas wrogo usposobieni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz