poniedziałek, 25 lipca 2016

SZEROKIE PLECY

W świecie mówi się, że trzeba mieć „Szerokie plecy”, żeby coś załatwić. Trzeba mieć znajomości we władzach, mieć dobre relacje z ludźmi wpływowymi, bo inaczej nie wiele lub w ogóle nie da się nic załatwić. W świecie to znaczy wśród ludzi, którzy nie uznają w swym życiu władzy i autorytetu Boga i Pana Jezusa Chrystusa, żeby coś osiągnąć lub gdzieś „zajść” wysoko w większości trzeba mieć dobre znajomości. Natomiast chrześcijanie, czyli ci, którzy uznają władzę i autorytet Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa mają się o wiele lepiej niż ludzie tego świata. My jako chrześcijanie mamy znajomości u Boga tzw. „Szerokie plecy”. W 1 liście Jana 2:2-3 mamy zapisane takie słowo i Bóg mówi w tym słowie do swoich dzieci:
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”
W liście do Hebrajczyków 7:25 Boże Słowo mówi:
Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.”
Bóg mówi nam w liście apostoła Pawła do Rzymian takie słowa:
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. (Rzym.8:34)
Kiedyś Piłat powiedział Panu Jezusowi takie słowa:” Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię?” (Ew.Jana 19:10)
Na to odpowiedział Piłatowi Pan Jezus Chrystus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry;” (Ew.Jana 19:10a)
Piłat nie miałby żadnej władzy nad Panem Jezusem, gdyby Bóg do tego nie dopuścił. Tak naprawdę to Pan Jezus Chrystus miał władzę nad Piłatem i gdyby tylko chciał mógłby zmieść Piłata z powierzchni ziemi, ale nie uczynił tego i nie użył władzy jaką posiadał, a władza Pana Jezusa Chrystusa jaka posiadał to władza Boga. Pan Jezus oszczędził Piłata bo śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty to była jedyna droga zbawienia dla nas grzeszników, a Jego zmartwychwstanie jest zwycięstwem życia nad śmiercią, dobra nad złem, a wstępując do górnej ojczyzny, kiedy zasiadł po prawicy Bożej poprowadził nas poza śmierć do życia.
My będąc w Chrystusie mamy pozycję dziecka Bożego i diabeł nie może nic zrobić. Masz po swojej stronie Boga:
Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.” (Rzym.8:31-33)
Masz po swojej stronie Boga i to nie tylko jako swego Stwórcę, ale jako swego Ojca:
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.” (1 list Jana 3:1)
Jeżeli tylko przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli nie wiesz co to takiego jest to zapraszam do artykułu pt.: CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?
Kontynuując dalej ten temat zapraszam teraz do wysłuchania:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz