piątek, 6 lutego 2009

SĄD OSTATECZNY

Każdy z nas stanie przed Bogiem jedni by odebrać nagrodę żywota wiecznego inni by usłyszeć wyrok. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu  ” Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu „  ( Rzym.14:12 ) a w 2 liście do Koryntian 5:10 czytamy: ” Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe „  to jak staniemy i jak Ty staniesz przed Bogiem czy przed Bogiem który wręcza nagrodę zbawienia wiecznego czy przed Bogiem sędzią zależy od nas tutaj żyjących na ziemi od naszego życia.  Jak żyjemy ?   Czy nasze życie i to jak żyjemy podoba się Bogu ?   Jak traktujemy Boga i jak podchodzimy do Boga ?   Jakie relacje mamy z Panem Jezusem Chrystusem i jak Go traktujemy ?  To jest bardzo ważne ! Te pytania są istotne i bardzo ważne i musimy sobie sami dać tutaj odpowiedź  na ziemi, aby w przyszłości stanąć przed Bogiem wręczającym nagrodę a nie przed Bogiem sędzią który wydaje wyrok. Musimy sobie sami dać odpowiedź jak to jest z nami ? Gdyż to jest ważne ważne jak staniemy przed Bogiem. Bogiem sędzią czy Bogiem wręczającym nagrodę ? Zależy to od tego czy twoje życie jest w rekach Bożychiczy On jest za sterem twojego życia czy Ty ?Bowiem jeśli to Bóg kieruje twoim życiem to możesz być pewnym że staniesz przed Bogiem kochającym Ojcem wręczającym nagrodę zbawienia wiecznego z łaski i nie staniesz przed Bogiem jako sędzią ale przeszedłeś ze śmierci do żywota tak jak Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do  żywota „  ( Ew. Jana 5:24 ) z potępienia do wiecznego zbawienia, z ciemności do cudownej Bożej światłości. Warto więc aby Jezus Chrystus panował w naszym życiu na codzień w każdej sferze i dziedzinie naszego życia. W umyśle i sercu i duszy. Także gdy jesteśmy w pracy w szkole czy gdzie kolwiek indziej aby w każdej sytuacji i w każdej dziedzinie królował Boży Syn i Pan nasz Jezus Chrystus i by On rządził i był najważniejszy w naszym życiu i aby Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa i Jego nauki i Jego wskazówki były stylem naszego życia. W Ewangelii Jana 14:6 czytamy:  „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie „  Tylko Pan Jezus Chrystus jest drogą do Boga i Jego królestwa i tylko przez Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały możemy wejść do królestwa Bożego i tylko przez Pana Jezusa Chrystusa możemy dostać do Bożego wiecznego raju. Pan Jezus Chrystus mówi: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.”  ( Ew. Jana 10: 7 i 9 )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz