wtorek, 16 kwietnia 2013

NIEPEWNOŚĆ JUTRA

Żyjemy w niepewnych czasach i nie wiemy co nam jutro przyniesie. Nie możemy być pewni jutra. Czasy są bardzo niepewne słychać groźby wybuchu trzeciej wojny światowej, co rusz słychać o jakiś konfliktach wojennych i gdzie nie spojrzeć pełno zła i niepokoju słychać informacje o kolejnych atakach terrorystycznych i nikt z nas nie może być pewny jutra. Pokoju nie zna świat, bo pokoju jest w osobie Pana JEZUSA CHRYSTUSA a sam Pan Jezus Chrystus mówi:” Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (Ew.Jana 14:27). Świat dzisiejszy jest jakby na tykającej bombie, która w każdej chwili może eksplodować i dziś wymyśla się różnego rodzaju metody i plany i zamiary byle tylko dążyć do pokoju. Stworzono Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i różne inne organizacje dążące do pokoju i jedności pod pozorem uniknięcią konfiktów wojennych propagujący pokój. Dziś dowiedziałem się, że trwa produkcja ołtarzy, które będą wysyłane do różnych najdalszych rejonów świata, gdzie będą zanoszone modlitwy o pokój w świecie. Zauważ drogi czytelniku, że im więcej mówi się o pokoju tym go coraz mniej a konfliktów więcej, ale przecież Pismo Święte o tym wyraźnie pisze:„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.” (1 Tesal.5:3). Żyjemy w przede dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i w obliczu czasów ostatecznych będą takie rzeczy się nasilać, ale człowiek otworzył swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi i Jemu powierzył swoje serce ma Pana i Boga, Jezusa Chrystusa  nie musi wejść w panikę a raczej przyjść przed oblicze Pańskie i u Niego szukać schronienia, u Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiada:„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.” (Ew.łuk.21:26) a w wersecie 28 Pan Jezus Chrystus mówi do swoich dzieci, którzy Mu zaufali i powierzyli swoje życie w Jego dłonie: „A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” My nie musimy panikować a raczej cieszyć, że zbliża się odkupienie nasze, którym jest Pan Jezus Chrystus. Mamy prawdziwy pokój, który nam oferuje Pan Jezus Chrystus i jest to pokój Boży przewyższa wszelki rozum i strzeże on naszego serca i naszych myśli. Świat szuka pokoju, ale go nie odnajduje, bo tego pokoju nie ma w tym świecie, ale jest on tylko i wyłącznie w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz