poniedziałek, 30 maja 2011

KONIEC ŚWIATA

Ostatnio znowu podano termin, datę końca świata 21 maja 2011 r. godz.18:00 a teraz znów nowy termin podany 21 grudnia 2012 r. ale co na ten temat mówi Pan Jezus Chrystus? Możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 28:36: A o tym dniu i godzinie nikt nie wie;…” I zapewne kolejne będą podawane terminy tym czasem Słowo Boże wyraźnie mówi: „nie znacie dnia, ani godziny” Takie podawanie dat przyjścia Pańskiego jest niezgodne z Pismem Świętym i co za tym idzie kłamstwem bo Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiada: Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.” (Ew.Mat.24:36-39).  Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi, że ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy, niespodziewanie i mamy cały czas oczekiwać, czuwać i być zawsze gotowymi na ten dzień. Wiemy i jest to 100% pewne, że ten dzień jest bliżej, niż dalej. Widzimy to w wypełnianiu się proroctw biblijnych na naszych oczach, tylko trzeba czytać Pismo Święte i prosić Bożego Ducha Świętego o oświecenie umysłu i serca oraz właściwe zrozumienie Słowa Bożego przed Jego czytaniem. Bóg chce nam przez to powiedzieć ponieważ nie znamy dnia, ani godziny przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, że mamy czuwać cały czas, by ten dzień nas nie zaskoczył. Uważam, że poprzez te wydarzenia podawania kolejnych dat końca świata, które się te przewidywania nie sprawdziły i spowoduje u ludzi całkowity brak wiary iż taki dzień nadejdzie i uśpi ich czujność i wtedy nadejdzie Pan panów i Król królów JEZUS CHRYSTUS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz