wtorek, 22 kwietnia 2008

KAŻDY MUSI SIĘ NAWRÓCIĆ

Często słyszy się takie opinie że ten musiał nawrócić bo to był pijak, narkoman, złodziej, bluźnierca czy bandyta itd. Ale ja nie muszę się nawracać, nie mam z czego  się nawracać, każdą niedziele chodzę do kościoła, nikogo nie zabiłe(a)m nie okradłe(a)m cała moja rodzina jest bogobojna,  mało tego pomagam innym, spełniam dobre uczynki, znam Boże przykazania i staram się ich nie przestąpić robię wszystko aby ich przestrzegać, każdy dzień się modlę nigdy nikogo nie oszukuję, nie okłamuję, uczciwie pracuję na swoje życie i utrzymanie itd. itp. można by jeszcze sporo pozytywnych cech wymieniać ale jednak to nie daje wstępu do nieba i nie gwarantuje zbawienia. Był też pewien człowiek który również nie tylko starał się ale przestrzegał wszystkich przykazań Bożych ale nie miał w sobie życia wiecznego był człowiekiem nie zbawiony znajdował się na drodze na wieczne potępienie ( Ew. Mat. 19:16-22 ) Kolejną osobą która również nie była jak to się u nas w Polsce nazywa „z marginesu społecznego” ale był to człowiek którego Słowo Boże nazywa dostojnikiem i nauczycielem Bożego Słowa czyli po naszemu ksiądz czy pastor, człowiek który doskonale znał Biblię, Pismo Święte który innych uczył. Człowiek którego można by nazwać z wykształcenia teolog prowadzący się moralnie według zasad obowiązujących uczciwego człowieka ale jednak Pan Jezus Chrystus mu powiada że nie ujrzy Królestwa Bożego jeśli się nie narodzi na nowo ( Ew. Jana 3:1-7 )
Setnik Korneliusz człowiek który również był uczciwy i bardzo pobożnie żyjący, nieustannie modlący się do Boga, bogobojny wraz z całym domem swoim ,cała jego rodzina była niezwykle religijna, dający hojne jałmużny. Ale jednak musiał Pan i Bóg nasz posłać do jego domu Apostoła Piotra aby mu zwiastował Ewangelię słowa które niosły zbawienie i mimo iż był tak wielce jak mówi Biblia w Dziejach Apostolskich 10: 2 : pobożnym i bogobojnym wraz z całą swoim domem, swoją rodziną , dający hojne jałmużny i nieustannie się modlący do Boga, to jednak nie dawało mu zbawienia ( można o tym przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziałach 11-12 )
Eunuch wracając ze spotkania modlitewnego czytał na swoim wozie Księgę Proroka Izajasza i po drodze spotyka Filipa, człowieka który został do niego posłany przez Boga ponieważ nie był zbawiony i mimo że wracał z modlitw i czytał Księgę Pisma Świętego  a więc czytał Biblię, Pismo Święte nie dawało mu to również zbawienia ( Dzieje Ap. 8: 26 – 40 )
To nam pokazuje że mimo tego że możemy prowadzić życie jak najbardziej moralne i uczciwe i chodzić po różnych spotkaniach chrześcijańskich i po różnych grupach biegać nawet codziennie do kościoła , modlić się i czytać Biblię godzinami, słuchać wielu wspaniałych kazań itp. itd. i mimo to  iść do piekła na wieczne potępienie.
Dlatego że ich serca tych osób nie są przy Panu Jezusie Chrystusie i nie są z Nim związane i nie należą do Niego . Trzeba odwrócić się od własnych zasług i uznać jedyną zasługę zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i trzeba uznać swoją grzeszność gdyż każdy człowiek potrzebuje nawrócić się do Boga i nie wystarczą do tego nasze religijne uczynki czy też moralnie i uczciwe życie, jeśli tego nie zrozumiemy że zdążamy w to samo miejsce gdzie zabójca i pijak czy bluźnierca i wcale nie jestem lepszy od tych ludzi. Moi drodzy ja również nie byłem związany przez narkotyki czy alkohol nie paliłem papierosów, chodziłem do kościoła ale tak naprawdę zdążałem do piekła ponieważ moim Panem nie był Jezus Chrystus i niczym się nie różniłem od bluźniercy czy alkoholika lub zabójcy. Kochani moi to że ktoś jest księdzem czy pastorem nie chroni go przed piekłem, bowiem przed piekłem chroni tylko Pan JEZUS CHRYSTUS. Przed Bogiem nasze dobre uczynki są jak splugawiona szmata ( Izajasz 64:6 ) i nie mają żadnej wartości gdy chodzi o zbawienie w tym jedyną wartością jest Święta Krew Pana Jezusa Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz