środa, 27 października 2010

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ

GDY OTWORZYSZ SWOJĄ BIBLIĘ
MOŻESZ ZNALEŹĆ SŁOWO, KTÓRE POZWOLI TOBIE
WZMOCNIĆ TWOJE PRZYMIERZE Z BOGIEM


1. Gdy Bóg wydaje się od ciebie oddalony,czytaj Ps.139
2. Gdy jesteś smutny, to szukaj pociechy w Ew. Jana 14, Ps.46 i 23;
3. Gdy zawiodą Ciebie ludzie, to oparcie znajdziesz w Ps.27;
4. Gdyś zgrzeszył, to módl się słowami Ps.51 i czytaj 1 list Jana 1

5. Gdy jesteś chory, to posil się czytaniem Ps.41;

6. gdy masz zmartwienie, to czytaj Ew.Mat.6,19-34 i Ps.43;

7. Gdy jesteś w niebezpieczeństwie, czytaj Ps.91;

8. Gdy jesteś zniechęcony, to nabierz otuchy w słowie u Iz.4,40;

9. Gdy zapomniałeś o Błogosławieństwie Bożym, przeczytaj Ps.10;

10. Gdy jesteś samotny lub odczuwasz lęk, znajdziesz pocieszenie w Psalmach: 23,96,121,139;
11. Gdy brak ci odwagi, nabierzesz jej w słowie Ks. Jozuego 1,6-9;
12. Gdy wydaje ci się, że świat jest potężniejszy od Boga, czytaj Ps.90;
13. Gdy potrzebujesz pokoju i spokoju, wspomnij na słowo w Ew.Mat.11,25-28;
14. Gdy potrzebujesz otuchy, to znajdziesz ją w Rzym.8;

15. Gdy szukasz radości, poznasz jej źródło w Kol.3;

16. Gdy jesteś zgorzkniały, pełen krytycyzmu, pocieszenie znajdziesz w 1 Kor.13;
17. Gdy przeżywasz doświadczenia, bóle i próby czytaj Jakuba 1,2-12;
18. Gdy czujesz swą słabość: Ew.Mat.5,3; Ps.119,67; 2Kor.12,9-10; 1Tes.5,18;
19. Gdy nie doceniasz ważności MODLITWY: 1Tes.5,17; Ew.Mat.18,19; Ew.Jana 15,7 i 16,24;
20. Czy dziękujesz Bogu za możliwość zwycięstwa w Nim? 1Kor.15,57-58.
W miarę studiowania Słowa Bożego warto uzupełnić powyższe punkty innymi wersetami, które w szczególny sposób poruszyły nasze serca i myśli.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza