sobota, 23 lutego 2013

DOKTRYNA

Doktryna – z łac. doctrina – to system założeń i dogmatów religijnych,zasad wierzeń.
Z mojej obserwacji wynika, że największą przyczyną podziałów wśród wierzących osób w Pana Boga i Jezusa Chrystusa jest właśnie doktryna. Doktryna dzieli ludzi kochających Pana Jezusa Chrystusa i powoduje niesnaski i konflikty doprowadzając do rozłamu ciało Chrystusa (Kościół). Doktryna staje się ważniejsza od miłości do siebie na wzajemnej o której mówi w wielu miejscach Pan Jezus Chrystus, że:Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” - (Ew.Jana 13:35) i tutaj jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina oddanego Chrystusowi jest MIŁOŚĆ a nie znaki i spektakularne cuda, które oczywiście powinne mieć miejsce, bowiem nie ma dnia cudów, a jest Bóg cudów -Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” – (Hebr.13:8). Pamiętajmy, że to BÓG JEST MIŁOŚCIĄ - (1 list Jana 4:8). Częstokroć są to spory o sprawy drugorzędne, albo nawet trzeciorzędne o słowa, a o których Bóg mówi w 2 liście do Tymoteusza 2:14: „To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.” oraz 2 list do Tymoteusza 2:23:A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz