piątek, 28 czerwca 2013

CO TO JEST NAWRÓCENIE?

W Dziejach Apostolskich 3:19 jest napisane: „…Upamiętajcie i nawróćcie się,…” . Nawrócenie to zawrócenie ze złej drogi na dobrą i towarzyszy temu upamiętanie to znaczy, że człowiek uświadamia sobie, że pobłądził i jest na złej drodze i świadomy tego błędu żałuje tego i zawraca ze swej drogi, która jest naprawdę drogą śmierci na Bożą, dobrą drogę, drogę życia. Odwraca się od złego i zwraca się ku dobremu a w Piśmie Świętym jest napisane, że tylko Bóg jest dobry – „…Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” (Ew.Marka 10:19b). Psalmista Dawid napisał: „Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.”  (Psalm 16:3). Góruje myślenie, że człowiek, który źle się prowadzi, np. pali, pije, kradnie czy jeszcze coś innego złego czyni musi się nawrócić ale prawda jest taka, że każdy się musi nawrócić także ten, który prowadzi moralne, uczciwe, dobre życie i który pomaga innym i powiem nawet więcej, że może takiemu człowiekowi stać to na przeszkodzie do królestwa Bożego, bowiem bazuje na swoich dobrych uczynkach, moralnym i uczciwym oraz porządnym życiu jako drodze prowadzącej do królestwa Bożego i prawda jest jedna, że musi się odwrócić od takiego sposobu myślenia i odwrócić się od swoich zasług jako prowadzące do królestwa Boga i uznać jedyną zasługę, dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty jako drogę do zbawienia, wejście do królestwa Boga i Ojca. Zapraszam i zachęcam do zapoznania się i poczytania artykułu w temacie:KAŻDY MUSI SIĘ NAWRÓCIĆ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz