sobota, 30 kwietnia 2011

JAK MODLITWY DO ZMARŁYCH MAJĄ SIĘ DO BIBLII ?

Beatyfikacja Jana Pawła II
TO JEST SZCZYT BAŁWOCHWALSTWA !!!!
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
   ( 1 list do Koryntian 6:9-10)
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.”   ( List do Galacjan 5:19-21 )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz