piątek, 4 stycznia 2013

KOŚCIÓŁ APOSTOLSKI

Kościół Apostolski to kościół relacji, relacji z żywym Bogiem
„Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się.” (Dzieje Ap.9:31)
„W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” (Dzieje Ap.13:1-4)
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,..” (Dzieje Ap.15:28)
Widzimy w powyższych fragmentach ludzi mających społeczność z Bogiem. Starsi kościoła mieli wrażliwe ucho na Boży głos i wszystko co czynili to czynili w porozumieniu z Bogiem – „A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr,…” - (Dzieje Ap.13:2-4)
W Dziejach Apostolskich 15:28 w pierwszej kolejności Duch Święty: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,…” . Jego postanowienia i decyzje. To Boży Duch Święty ustanawiał ludzi do pracy w kościele – „Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.” (Dzieje Ap.20:28) i to nie tylko starsi kościoła, ale wszyscy członkowie kościoła, którzy byli w swym sercu złączeni w duchu z Chrystusem – „Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się.” (Dzieje Ap.9:31).  Kiedy czytamy całą księgę Dziejów Apostolskich możemy zauważyć, że ów kościół miał bardzo dobry kontakt z Bogiem i wszystko co się działo w ten czas w kościele wynikało ze społeczności z Bogiem. Bóg przemawiał do kościoła a kościół wykonywał polecenia Boże, ale to kościół, który szukał Bożego oblicza. Kościół który szukał odpowiedzi na wszystko u Boga, którego fundamenty były budowane na słowach ewangelii Chrystusa. Kościół Apostolski to organizm a nie organizacja, to ciało Chrystusa a nie instytucja. To prawdziwy biblijny kościół.
Zachęcam też do posłuchania wykładów:


Zapraszam również do artykułu: POWRÓT DO ŹRÓDŁA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz