środa, 6 stycznia 2016

TRADYCJA A SŁOWO BOŻE

Tradycja to ludzka nauka. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.” (Ew.Marka 7:8) .
Tradycja wkrada się do kościołów zajmując miejsce należne tylko Słowu Bożemu, ludzka nauka wypiera Słowo Boże i tak zajmuje miejsce Słowa Bożego i tak ludzki wymysł jest uznawany za Boży i tak usuwa się Ewangelię Bożą, naukę samego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus mówi:
„Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.” (Ew.Mar.7:7).
Dalej mówi: „Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.” (Ew.Mar.7:9).
Tradycja gasi Ducha Świętego ponieważ tworzy schemat z góry narzucony. Na przykład odgórnie narzucony przebieg nabożeństwa. Co, gdzie, kiedy i jak ma być czynione. Kiedy Duch Święty chce przesłać na zgromadzeniu słowo prorocze, ale czas kończy ponieważ jest godzina, kiedy trzeba kończyć i w tym blokuje się Boga, który pragnie działać i ludziom usługiwać ku chwale imienia Pana Jezusa Chrystusa i zasmuca Boga. Tradycja chce narzucać Bogu swój porządek co jest rzeczą niedopuszczalną.Tradycja niszczy życie tworząc rutynę, martwą rutynę,monotonię, przyzwyczajenie, bez zaangażowania serca. Pan Jezus Chrystus powiada:
„Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.” (Ew.Mar.7:6).
Tradycja jest pewną formą religii, która jest martwa. Religia wiąże i zniewala, a Chrystus wyzwala i prowadzi w wolności. W księdze Izajasza proroka w rozdziale 29 i w wersecie 13 Bóg mówi:
„… ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,”
Dzisiaj w niektórych kościołach nauczane jest jako niby Słowo Boże  a tak naprawdę to ludzkie nauki, których w Biblii nie ma, a tylko niekiedy wyrywa się wersety biblijne z kontekstu dla własnego interesu tworząc ludzką interpretacje Słowa Bożego. Jakiś czas temu usłyszałem od jednego z duchownych pewnego kościoła chrześcijańskiego w naszym kraju takie słowa „Taka jest tradycja kościoła”. Uderzyło mnie słowo „Tradycja Kościoła”, kiedy zarzucono mu niebiblijne praktyki w jego kościele. Gdzie jest tutaj miejsce na Pismo Święte, Słowo BOŻE? Kościół w którym rządzi tradycja nie ma miejsca na Słowo Boga ponieważ nie można tradycji łączyć ze Słowem Boga Ojca Wszechmogącego i taki kościół nie może się zwać dalej kościołem Pana Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus powiedział takie słowa:
” tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.” (Ew.Mar.7:13).
Może powiesz: „Od wieków mamy taką tradycję i nie możemy teraz z niej zrezygnować”. Jeżeli dla Ciebie ważniejsza jest tradycja niż PISMO ŚWIĘTE nie możesz mieć wspólnoty z Bogiem, bo właśnie Pismo Święte jest zapisanym Słowem Boga przez które mówi do Ciebie Bóg. Jeżeli pragniesz mieć relacje z Bogiem musisz respektować Jego Słowo innej drogi nie ma. Tradycja oddziela od Boga. Odrzuć tradycję i weź jako wyznacznik wiary i życia PISMO ŚWIĘTE i filtruj wszystko przez Słowo Boże, a co nie pochodzi od Boga porzucaj i przyjmuj tylko co jest zgodne ze Słowem Bożym, bowiem co jest zgodne z nauki Pisma Świętego pochodzi od Boga i jest z Boga.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz