poniedziałek, 12 lutego 2007

OSTATNIE OSTRZEŻENIE

„Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę gdyż nadeszła godzina sądu Jego” (Obj.14:7)
Pewnie już wiele razy słyszałeś słowa:

„STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH”

Jednak czy choć raz pomyślałeś, kiedy to się stanie ?
Pan Jezus Chrystus nie podał dokładnej daty, ale przepowiedział znaki czasu, które wskażą ludziom, że Jego powrót jest bliski.
Wśród tych znaków wymienił: wojny, głody, mory, trzęsienia ziemi, bezprawie, niemoralność, grzech


OTWÓRZ SZEROKO OCZY, CZY NIE WIDZISZ CO SIĘ DZIEJE ?

Czy te straszne wydarzenia, które codziennie mają miejsce na obliczu ziemi nie są tymi przepowiedzianymi znakami ?  Jeszcze nigdy nie występowały one w tak wielkiej ilości i z takim nasileniem jak dziś. I nigdy nie nabrały takiego przyśpieszenia jak teraz. Widać wyraźnie że świat kona i że jego agonia nie potrwa długo.
Jak wielkie bryły lodu muszą spadać z nieba aby stały się ostrzeżeniem dla ludzkości ?    Czy te pięciokilogramowe które spadają obecnie są za małe ?   Ile jeszcze nieuleczalnych chorób musi się pojawić, ile ludzi musi codziennie umierać z głodu, aby wreszcie przyznano, że jest to znak czasu końca świata ?   Niestety, wiekszośc ludzi się nie upamięta. Nawet będąc”…paleni wielkim żarem, będą bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętają się aby mu oddać chwałę”. (Obj.16:9)

NIE OGLĄDAJ SIĘ WIĘC NA TO CO ROBI WIĘKSZOŚĆ.
RATUJ SIĘ BO TU CHODZI O TWOJE ŻYCIE !

Bez względu na to czy w to wierzysz, czy nie i czy ludzkość tego chce czy nie, Pan Jezus wkrótce powróci. Przyjdzie aby zakończyć historię grzesznego świata, pełnego śmierci, cierpienia i niesprawiedliwości. Jednocześnie założy własne – wieczne królestwo.
Ten sam Pan Jezus Chrystus który 2000 lat temu chodził po tej ziemi i uzdrawiał ludzi do życia, tak przywróci ziemi rajską doskonałość i pozwoli na niej zamieszkać tym, którzy tylko Jemu są posłuszni.
TYLKO CZY PAN JEZUS CHRYSTUS ZNAJDZIE WIARĘ NA ZIEMI GDY PRZYJDZIE ?

Przed narodzeniem się Pana Jezusa ludzie przez 4 tysiące lat mówili, że czekają na Niego. A gdy się narodził okazało się, że nie czeka na Niego prawie nikt, z wyjątkiem pasterzy i pogańskich mędrców. Nawet kapłani żydowscy odpowiedzialni za przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza, nie byli zainteresowani Jego narodzeniem.
Dziś historia się powtarza. Od dwóch tysięcy lat chrześcijanie modlą się:

„PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”

lecz ilu z nich naprawdę tego pragnie ?  Ilu się przygotowuje ?  czy tak zachowują się ludzie którzy oczekują powrotu Pana Jezusa Chrystusa ?  A przywódcy duchowi ?  Pomyśl kiedy ostatnio słyszałeś w swoim kościele kazanie o powracającym Zbawicielu i końcu świata ?  Prawda że nie jest to temat popularny ?  Przemilcza się go i mówi się raczej o świetlanej przyszłości trzeciego tysiąclecia.
Ale bez względu na tę zmowę milczenia, bez względu na ich błogosławieństwa, świat zagłębia się w coraz większym chaosie.

ŚWIAT OSZALAŁ  I  ŻADEN CZŁOWIEK NIE POTRAFI GO ULECZYĆ.
W TAKIM RAZIE CO ROBIĆ ?

” Do Mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi
   abyście były zbawione – mówi Pan „  ( Izajasz.45:22 )

Bóg jest chętny wybaczyć ci wszystkie grzechy jakie popełniłeś w swoim życiu, pod warunkiem że je wyznasz Jemu. On da ci szansę rozpoczęcia wszystkiego od początku. On mówi do Ciebie:

” TEGO CO DO MNIE PRZYCHODZI , NIE WYRZUCĘ PRECZ ” ( Ew. Jana 6:37 )
” I  JA CIEBIE NIE POTĘPIAM IDŹ I ODTĄD JUŻ NIE GRZESZ ” ( Ew. Jana 8:11 )

W Piśmie Świętym znajdziesz wszelkie szczegółowe wskazówki co czynić aby było to zgodne z wolą Bożą. Gdy odrzucisz ludzkie tradycje ( jak to zrobił Pan Jezus Chrystus ) i zaczniesz przestrzegać Jego przykazań wtedy nie będziesz się twożył na myśl o Jego powrocie, przeciwnie będziesz tęsknił za spotkaniem z Tym który tak bardzo cię umiłował, że życie swoje oddał za Ciebie.

Nie zmarnuj tej wielkiej ofiary,  którą Pan Jezus Chrystus za Ciebie złożył !

zachęcam Ciebie do studiowania Pisma Świętego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz