poniedziałek, 19 sierpnia 2013

NIE KRADNIJ

Jedno z 10-ciu przykazań brzmi: Nie kradnij.”
Myślę, że każdy z nas wie co to jest kradzież i można to przetłumaczyć jako przywłaszczanie sobie cudzej rzeczy. Większość osób mówi, że nigdy nikogo nie okradły i nikogo nie zabiły, ale czy napewno? Jesteś tego pewien, że nie jesteś winien tego wobec tego przykazania, grzechu kradzieży? W Ewangelii Jana 1:11 jest napisane: Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.” Mowa po pierwsze jest tutaj o Izraelu, ale także ten tekst mówi o tym, że jesteśmy wszyscy dziełem Bożym stworzeni przez Boga, Jego ręką uczynionymi i oto przychodzi Bóg do tego, co jest Jego, ale my nie dajemy Mu prawa dostępu do Jego własności do tego co tak naprawdę jest Jego. W ten sposób okradamy Boga nie dając Mu prawa do siebie jako Jego własność. To Bóg nas stworzył i skonstruował a my Go odrzucamy i coś co jest własnością Boga i Bóg jest tego właścicielem i my Jemu do tego bronimy dostępu, tym czymś jesteśmy my, nasze życie, które jest od Boga a my traktujemy to jako naszą własność, a tak naprawdę to nie jest nasze i w ten sposób stajemy się złodziejami. Kogo okradamy? Okradamy samego Boga. Słowo Boże powiada: Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,…” (Ew.Jana 1:12-13). Czyli ci, którzy dali prawo Bogu do tego, co jest Jego, On tych nazywa swoimi dziećmi (synami i córkami) którzy swój ster swojego życia przekazali Panu Jezusowi Chrystusowi, jako prawowitemu właścicielowi. Możesz w swoim sercu być złodziejem, mimo że nikomu nic fizycznie nie zabrałeś – Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” (2 Mojż.20:17). Jeżeli jest w twojej duszy niezdrowa chęć posiadania, pożądanie rzeczy, które są własnością bliźniego, mimo że nie zabierasz tej rzeczy dosłownie, ale jest w twoim sercu zazdrość to już stajesz się złodziejem. W Piśmie Świętym Bóg wyraźnie mówi: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie:…zazdrość,…ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.” (Gal.5:19a.20.21b). „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się!…złodzieje,Królestwa Bożego nie odziedziczą.” (1 Korynt.6:10).
Polecam artykuł: Nie zabijaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz