czwartek, 11 kwietnia 2013

CHRZEŚCIJANIN POWINIEN BYĆ REFORMOWALNY

Chrześcijanin, czyli ten, który należy do Chrystusa powinien być skłonny do korekty swoich poglądów, gdy one nie są właściwe w świetle Biblii. Dobrze jest sprawdzać czy to jak wierzę jest zgodne z prawdą Pisma Świętego, jako wyznacznikiem i normą naszej wiary. Autor listu do Hebrajczyków 5:11 napisał: „O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.” Ociężałość w słuchaniu to niedający sobie powiedzieć, że może błądzić w pojmowaniu pewnych tematów i swoich poglądów uważający swoje racje za właściwe i pochodzące od Boga, tymczasem nie mające poparcia biblijnego. Musimy być chętni się uczyć, ale żeby się czegokolwiek nauczyć trzeba uznać swoje braki i częstokroć swoją niewiedzę a nawet swoje błądzenie i myślę, że współpracuje z pokorą, bowiem musi człowiek swoje własne „ja” ambicje, swoje racje i myślenie o swojej „nieomylności” odrzucić. Trzeba być otwarty na ewentualną korektę, zmianę swoje myślenia. Generalnie my ludzie nie lubimy jak nam ktoś zwraca uwagę, jak nas ktoś poucza i wytyka nam błędy, ale lubimy słuchać pochlebstw pod naszym adresem, lubimy słuchać miłych słów chwalących nas, zaspakający nasze własne „ego”. W 2 liście do Tymoteusza 4:3 jest napisane: Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,”. Czytamy: nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,…Lubimy sobie słuchać miłych rzeczy, ale nie lubimy słuchać prawdy. Na przykład prawdy o tym, że możemy błądzić i że trzeba coś naprawić i pewne myślenie zmienić. W liście do Galacjan 4:16 Apostoł Paweł pisze: „Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?”  Prawda w oczy kole. W księdze Amosa 5:10 jest napisane: „Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę.” Prawda nie jest wygodna, ale wyzwalająca zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa: „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.”(Ew.Jana 8:32). Lecz trzeba posiadać umiejętność słuchania, a raczej posłuchania: „Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego.” (Hebr.5:12). Pan Bóg mówi: „Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle, bez ratunku zdruzgotany. „ (Prz.Sal.29:1). Trwanie uparcie przy swoim, mimo iż to jest złe, prowadzi do duchowej ruiny.Bądźmy ludźmi dającymi się pouczyć i wychowywać.W Psalmie 94:12 jest napisane: Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego, „ . Tylko Bóg ma we wszystkim rację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz