piątek, 22 czerwca 2012

ZŁE WARTOŚCI

Na jednym z forów przeczytałem coś takiego Jest takie powiedzenie, które mówi że jeśli często chodzisz do kościoła i rozmawiasz z Bogiem to mówią o tobie, że jesteś religijny, a jeśli mówisz innym, że słyszysz głos Boga to jesteś chory psychicznie.”

Nasuwa mi się słowo z proroka Izajasza 5:20:
 ”Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.”

Dzisiaj świat obraca  dobre wartości do góry nogami i to co dobre i właściwe nazywa złem i niewłaściwym oraz to co normalne i zdrowe nazywa nienormalnym i chorym. Tutaj sprawdza się to co jest napisane tutaj: 
I niestety ale taka jest prawda, że gdy się coś dobrego ludzie zaczynają dziwnie reagować na to co dobre i właściwe. Kiedy człowiek nawraca się do Pana Jezusa Chrystusa i wskutek czego życie danej osoby się zmienia na lepsze to inni mówią „odbiło mu” „zgłupiał” albo „do sekty poszedł”  „fanatyk” itp. itd.uważają dana osobę za „nienormalną” gdy tak naprawdę teraz osoba stała się „normalna” czyli normalnie trzeźwo myśląca. Boży Święty Duch inaczej prowadzi ludzi, którzy Chrystusowi oddali swoje życie niż ludzi ze świata, którymi kieruje i prowadzi duch świata
Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” ( 2 list do Koryntian 2:14)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz